eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE - przetargiMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-22
2023-11-30
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Usługa ochrony osób i mienia w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3 wraz z usługami sprzątania terenów zewnętrznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-21
2023-10-03
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . "Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja (...)".
2022-10-13
2022-10-31
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.
2022-09-09
2022-09-26
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.
2022-03-22
2022-03-30
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Usługa zarządzania projektem pn. "Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby ..."
2021-12-10
2021-12-22
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie
2021-05-13
2021-05-31
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2020-10-02
2020-10-23
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. "Archeologiczny Atlas Małopolski"
2020-06-29
2020-07-15
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2019-09-30
2019-10-15
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3
2019-08-27
2019-09-11
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2019-04-04
2019-04-24
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z wdrożeniem oprogramowania bazodanowego (zwanego dalej Systemem), zawierającego informacje o stanowiskach archeologicznych oraz ich zawartości kulturowej, wraz z możliwością ich prezentacji i analizy w zewnętrznym programie do analiz przestrzennych (GIS), w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2019-01-10
2019-01-18
Kraków Dostawy Muzeum Archeologiczne w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2018-12-18
2019-01-03
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach Projektu pn. " COME-IN! CE 187 "Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion".
2018-12-04
brak danych
Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie Dostawę sprzętu komputerowego realizowaną w ramach Projektu pn."Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne
2018-11-13
2018-11-21
Kraków Dostawy Muzeum Archeologiczne w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2018-10-18
2018-10-26
Kraków Dostawy Muzeum Archeologiczne w Krakowie dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2018-06-14
2018-06-29
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworskim w Branicach, Kraków, przy ul. Deszczowej 6
2016-02-12
2016-02-26
Kraków usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Usługi opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym koncepcji architektonicznej i kosztorysu inwestorskiego, dla zadania pod nazwąWaloryzacja zabytkowego gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych, przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wyżej wymienionej dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnień, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i prowadzeniem nadzoru autorskiego.
2014-06-17
2014-07-03
Kraków roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3.
2013-06-25
2013-07-10
Kraków roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym obiektu wraz z pracami tynkarskimi i malowaniem w skrzydle zachodnim i południowym części zachodniej budynku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-16
brak danych
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . "Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja (...)".
2022-12-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.
2022-12-15
brak danych
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE usługa zarządzania projektem pn."Dawny klasztor - byłe więzienie - nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę..."
2022-11-22
brak danych
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego pn. "Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych",
2022-10-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.
2022-05-13
brak danych
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Usługa zarządzania projektem pn. "Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby ..."
2022-03-22
brak danych
Kraków Usługi MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. . Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie
2021-06-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2021-01-08
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. "Archeologiczny Atlas Małopolski"
2020-08-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2019-11-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3
2019-10-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie
2019-06-13
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Wykonanie wraz z wdrożeniem oprogramowania bazodanowego zawierającego informacje o stanowiskach archeologicznych oraz ich zawartości kulturowej, wraz z możliwością ich prezentacji i analizy w zewnętrznym programie do analiz przestrzennych (GIS), w ramach Projektu pn."Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne
2019-02-20
brak danych
Kraków Dostawy Muzeum Archeologiczne w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w ramach Projektu pn."Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2018-12-07
brak danych
Kraków Dostawy Muzeum Archeologiczne w Krakowie dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn."Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
2016-03-23
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Usługi opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym koncepcji architektonicznej i kosztorysu inwestorskiego, dla zadania pod nazwąWaloryzacja zabytkowego gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych, przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wyżej wymienionej dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnień, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i prowadzeniem nadzoru autorskiego
2015-10-30
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Usługi składu, drukowania i dostawy książek dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie
2015-06-24
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Usługi drukowania i dostawy czasopisma Materiały Archeologiczne, t. 40.
2014-08-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Muzeum Archeologiczne w Krakowie Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3
2013-12-06
brak danych
Kraków Usługi Muzeum Archeologiczne w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego elewacji budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.