eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
Staropolska 10
03-289 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2021 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

14

Łączna wartość
wygranych przetargów

919 753 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. zamówień to 919 753,14 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (11 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 179 000,67 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Błonie przetargu, którego przedmiotem było Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 15 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie - część 4 Przetarg ogłoszony był przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU.


Liczba udzielonych firmie DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 11 807 753,14 PLN 4
2022 2 57 000,00 PLN 2
2021 1 55 000,00 PLN 1
RAZEM: 14 919 753,14 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (14 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 919 753,14 zł). Przetargi, w których wygrywa firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Nadzór nad projektem i dokumentacją, Usługi projektowania architektonicznego, Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznegoPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Gdańsk (4 przetargi na łączną kwotę 162 000,00 zł). Sejny (3 przetargi na łączną kwotę 173 000,00 zł). Szczecin (2 przetargi na łączną kwotę 140 002,47 zł). Kraków (2 przetargi na łączną kwotę 88 000,00 zł). Tomaszów Mazowiecki (1 przetarg na łączną kwotę 24 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-10-18 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Usługi

Opracowanie dok. projekt.-kosztorys. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad zad. inwestycyjnym; "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku VGB III O/ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16"
153 750,00 PLN
  Szczecin

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci strukturalnej w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 2 i ul. Citroena 2.
140 002,47 PLN
2023-06-21   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci strukturalnej w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 2 i ul. Citroena 2. - część 2 45 002,47 PLN
2023-06-21   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci strukturalnej w budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 2 i ul. Citroena 2. - część 1 95 000,00 PLN
  Gdańsk

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie
162 000,00 PLN
2023-06-20   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie - część 4 15 000,00 PLN
2023-06-20   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie - część 3 68 000,00 PLN
2023-06-20   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie - część 2 42 000,00 PLN
2023-06-20   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych w ramach zadania: Wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w I/ZUS w Kartuzach, I /ZUS w Tczewie, I/ZUS w Gdyni, I/ZUS w Kościerzynie - część 1 37 000,00 PLN
  Sejny

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynków ZSCKR w Sejnach
173 000,00 PLN
2023-05-05   Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynków ZSCKR w Sejnach - część 3 38 000,00 PLN
2023-05-05   Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynków ZSCKR w Sejnach - część 2 47 000,00 PLN
2023-05-05   Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynków ZSCKR w Sejnach - część 1 88 000,00 PLN
2023-04-17 Błonie

Gmina Błonie
Usługi

Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.
179 000,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 807 753,14 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-03-18 Tomaszów Mazowiecki

TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

Wykon. dok. projekt. wraz z kosztorysem na wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z dostos. węzła ciepła do prawidłowego działania wentylacji w budynku Zakł Pielęgnacyjnego przy ul. Niskiej 14 w TM
24 000,00 PLN
2022-02-07 Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Usługi

Opr. dok. projektowej dla budowy przejść dla pieszych, w wybranych lok. miasta Krakowa w r.z.: "Pr.Bud.Sygn.Św.", w ciągu ulic: Praskiej, Czerwonego Prądnika, Bat. Chłopskich i ul. Nad Dłubnią.
33 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 57 000,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-30 Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich
55 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DOMO-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 55 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie