eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O.
Kolonia 96
26-080 Mniów
woj. świętokrzyskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2022 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

7

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 433 715 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. zamówień to 1 433 714,57 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 671 559,09 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Mniów przetargu, którego przedmiotem było "Budowa wodociągów na terenie Gminy Mniów" - część 1.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 123,12 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach - część 3 Przetarg ogłoszony był przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 2 202 878,12 PLN 1
2022 5 1 230 836,45 PLN 2
RAZEM: 7 1 433 714,57 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (5 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 393 869,09 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Wodne roboty budowlane, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty w zakresie naprawy drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (6 przetargów na łączną kwotę 762 155,48 zł). Mniów (1 przetarg na łączną kwotę 671 559,09 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-08-21 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Prace na rzekach i budowlach hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. - część 5
202 755,00 PLN
2023-06-01 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Usługi

Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach - część 3
123,12 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 202 878,12 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-10-05 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Utrzymanie rz. Białka Lelowska, Utrzymanie starorzecza rz. Pilicy, Zabezpieczenie prawego brzegu rz. Pilicy w km 62+550 - 62+750 w m. Grzmiąca - część 1
219 555,00 PLN
2022-07-26 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce - Część II - Bobrza, Sufraganiec, Silnica, ciek 113
161 243,70 PLN
2022-07-26 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce - etap II
138 756,30 PLN
2022-05-24 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Usługi

Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach - część 3
39 722,36 PLN
2022-05-11 Mniów

Gmina Mniów
Roboty budowlane

"Budowa wodociągów na terenie Gminy Mniów" - część 1
671 559,09 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH "WOD-KOP" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 230 836,45 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie