eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › DREN SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

DREN SP. Z O.O.
Podgórna 26
73-210 Recz
woj. zachodniopomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie DREN SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2021 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

13

Łączna wartość
wygranych przetargów

15 335 666 zł

Liczba zamawiających

10

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma DREN SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie DREN SP. Z O.O. zamówień to 15 335 665,90 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 7 298 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA DRAWNO przetargu, którego przedmiotem było Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno- etap I.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 113 322,13 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zarząd Zlewni w Pile - remonty oraz naprawy obiektów hydrotechnicznych w ramach PKZW 2022 - część 2 Przetarg ogłoszony był przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Liczba udzielonych firmie DREN SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy DREN SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 9 7 246 991,15 PLN 7
2022 3 7 895 777,28 PLN 3
2021 1 192 897,47 PLN 1
RAZEM: 13 15 335 665,90 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (13 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 15 335 665,90 zł). Przetargi, w których wygrywa firma DREN SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma DREN SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Drawno (3 przetargi na łączną kwotę 9 762 634,06 zł). Warszawa (2 przetargi na łączną kwotę 975 550,37 zł). Bierzwnik (2 przetargi na łączną kwotę 1 247 000,00 zł). Boleszkowice (1 przetarg na łączną kwotę 331 064,65 zł). Cedynia (1 przetarg na łączną kwotę 192 897,47 zł).

Lista przetargów, w których firma DREN SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Bierzwnik

Gmina Bierzwnik
Roboty budowlane

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, gmina Bierzwnik"
1 247 000,00 PLN
2023-12-16   "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, gmina Bierzwnik" - część 2 1 071 682,27 PLN
2023-12-16   "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, gmina Bierzwnik" - część 1 175 317,73 PLN
2023-12-06 Zwierzyn

GMINA ZWIERZYN
Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zwierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj - część 3
342 797,93 PLN
2023-09-15 Dolice

Gmina Dolice
Roboty budowlane

"Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 540009Z m. Warszyn"
299 986,25 PLN
2023-07-14 Wałcz

Gmina Wałcz
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej, łączącej sieć wodociągową rozdzielczą w miejscowości Gostomia z siecią wodociągową rozdzielczą w miejscowości Łąki gm. Wałcz
587 191,07 PLN
2023-07-03 Drawno

GMINA DRAWNO
Roboty budowlane

"Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno-etap II (realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj)" - część 1
2 197 921,43 PLN
2023-01-05 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Remont jazu na rzece Dobrzyca w km 41+840
862 228,24 PLN
2023-01-03 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Zarząd Zlewni w Pile - remonty oraz naprawy obiektów hydrotechnicznych w ramach PKZW 2022 - część 2
113 322,13 PLN
2023-01-03 Dobrzany

Gmina Dobrzany
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy w gminie Dobrzany
1 596 544,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DREN SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 7 246 991,15 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-21 Drawno

GMINA DRAWNO
Roboty budowlane

Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno- etap I
7 298 000,00 PLN
2022-07-08 Drawno

Nadleśnictwo Drawno
Roboty budowlane

Budowa punktu czerpania wody na cele ppoż z infrastr. towarzyszącą, funkcją poidła dla zwierzyny oraz drogą dojazdową, na terenie L.Dominikowo wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o poz. na użyt.
266 712,63 PLN
2022-04-15 Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Roboty budowlane

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 1353/63, 759, 1353/69, 1353/6, 153/1 obręb Boleszkowice"
331 064,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DREN SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 7 895 777,28 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-07-19 Cedynia

GMINA CEDYNIA
Roboty budowlane

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie Radostów, gmina Cedynia
192 897,47 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma DREN SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 192 897,47 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie