eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA

Dane wykonawcy:

IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA
Olesińska 7/9
02-548 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2022 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

17

Łączna wartość
wygranych przetargów

63 108 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA zamówień to 63 108,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (12 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miasta Radomia.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 17 800,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miasta Radomia przetargu, którego przedmiotem było Usługa sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Radomia.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 580,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usługa sporządzenia operatu szacunkowego, dotyczącego określenia prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Tygodniowej, własność Skarbu Państwa. Przetarg ogłoszony był przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia.


Liczba udzielonych firmie IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 12 41 558,00 PLN 2
2022 5 21 550,00 PLN 2
RAZEM: 17 63 108,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (17 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 63 108,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi biegłych, Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Radom (17 przetargów na łączną kwotę 63 108,00 zł).

Lista przetargów, w których firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-10-16 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego.
3 800,00 PLN
2023-09-12 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Zagonowej.
690,00 PLN
  Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Operaty szacunkowe, dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Działkowej, Srebrnej, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Kolorowej, Żeromskiego, Narutowicza.
6 400,00 PLN
2023-08-21   Operaty szacunkowe, dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Działkowej, Srebrnej, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Kolorowej, Żeromskiego, Narutowicza. - część 4 1 450,00 PLN
2023-08-21   Operaty szacunkowe, dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Działkowej, Srebrnej, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Kolorowej, Żeromskiego, Narutowicza. - część 3 1 750,00 PLN
2023-08-21   Operaty szacunkowe, dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Działkowej, Srebrnej, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Kolorowej, Żeromskiego, Narutowicza. - część 2 1 750,00 PLN
2023-08-21   Operaty szacunkowe, dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Działkowej, Srebrnej, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Kolorowej, Żeromskiego, Narutowicza. - część 1 1 450,00 PLN
2023-07-04 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Fołtyn.
700,00 PLN
2023-06-29 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych operatów w celu określenia wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnych w Radomiu
2 200,00 PLN
2023-06-05 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych położonych w Radomiu przy ul. Żelaznej oraz ul. Siennej.
3 400,00 PLN
2023-05-30 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szac. w celu określenia wartości prawa własności nieruchomości, stanowiących samodzielne lokale mieszkalne usytuowanych w budynku położnym w Radomiu przy ul. 25 Czerwca.
1 300,00 PLN
2023-04-03 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ul. Fundowicza
5 268,00 PLN
2023-02-28 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Radomia
17 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 41 558,00 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-10-27 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części prawa użyt. wieczystego Skarbu Państwa oraz części prawa własności budynku GMR, położonego w Radomiu przy ul. Toruńskiej.
1 490,00 PLN
2022-09-06 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego, dotyczącego określenia prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Tygodniowej, własność Skarbu Państwa.
580,00 PLN
2022-08-31 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oraz wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w Radomiu, ul. Przytycka
1 150,00 PLN
2022-06-20 Radom

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności 7 lokali mieszkalnych położonych w Radomiu, ul. Miła 17A
3 360,00 PLN
2022-03-28 Radom

Gmina Miasta Radomia
Usługi

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Radomia.
14 970,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma IDEAZ ALICJA KOSOWSKA-TRZESZCZKOWSKA najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 21 550,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie