eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska

Dane wykonawcy:

Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska
Łużycka 3/5
80-809 Gdańsk
woj. pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2023 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

5

Łączna wartość
wygranych przetargów

360 900 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska, najczęściej zlokalizowane były w województwie pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska zamówień to 360 900,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest GMINA MIEJSKA RUMIA.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 200 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Wejherowo przetargu, którego przedmiotem było Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" z opcją.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 18 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z analizą rzeczowo - finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Pieniężno Przetarg ogłoszony był przez Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Liczba udzielonych firmie Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 5 360 900,00 PLN 3
RAZEM: 5 360 900,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (5 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 360 900,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi projektowania architektonicznego, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rumia (3 przetargi na łączną kwotę 142 900,00 zł). Olsztynek (1 przetarg na łączną kwotę 18 000,00 zł). Wejherowo (1 przetarg na łączną kwotę 200 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-01 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Usługi

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Rumi (...) obejmującej trzy etapy (...)".
60 000,00 PLN
2023-09-01 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Usługi

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania, pn.: Sportowy Plac Królewski - (...) przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w Rumi".
43 000,00 PLN
2023-08-24 Wejherowo

Gmina Wejherowo
Usługi

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" z opcją
200 000,00 PLN
2023-06-02 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Usługi

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego JANOWO LEŚNE - Budowa placu zabaw przy ul. Polnej w Rumi".
39 900,00 PLN
2023-05-18 Olsztynek

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z analizą rzeczowo - finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Pieniężno
18 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 360 900,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie