eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O.
121
37-560 Hawłowice
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

88

Łączna wartość
wygranych przetargów

66 821 878 zł

Liczba zamawiających

22

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. zamówień to 66 821 877,78 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (19 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 14 741 815,02 PLN w ramach ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 12 209,96 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Żurawica - przebudowa drogi dz. nr 1681/57 w Żurawicy koło Pana Drapały Przetarg ogłoszony był przez Gmina Żurawica.


Liczba udzielonych firmie BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 2 1 679 345,75 PLN 2
2023 19 21 094 788,82 PLN 9
2022 14 14 727 284,56 PLN 7
2021 18 19 752 594,76 PLN 7
2017 3 4 307 986,66 PLN 3
2016 13 1 935 730,49 PLN 8
2015 14 1 792 383,18 PLN 7
2014 5 1 531 763,56 PLN 2
RAZEM: 88 66 821 877,78 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (81 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 61 279 838,58 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty w zakresie budowy drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Przemyśl (23 przetargi na łączną kwotę 19 838 308,92 zł). Jarosław (12 przetargi na łączną kwotę 23 540 127,67 zł). Żurawica (8 przetargów na łączną kwotę 173 466,53 zł). Pruchnik (7 przetargów na łączną kwotę 2 337 232,53 zł). Radymno (6 przetargów na łączną kwotę 7 846 456,83 zł).

Lista przetargów, w których firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-12 Krasiczyn

Gmina Krasiczyn
Roboty budowlane

"Przebudowa dróg wewnętrznych "Zalesie przy szosie " .
192 171,51 PLN
2024-01-04 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 111664R od km 0+000,00 do km 2+134,00 w miejscowości Jodłówka oraz Świebodna
1 487 174,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 1 679 345,75 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Wiązownica

Gmina Wiązownica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie gminy Wiązownica.
1 963 057,69 PLN
2023-12-05   Przebudowa dróg na terenie gminy Wiązownica. - część 3 277 547,66 PLN
2023-12-05   Przebudowa dróg na terenie gminy Wiązownica. - część 4 734 567,81 PLN
2023-12-05   Przebudowa dróg na terenie gminy Wiązownica. - część 2 386 934,94 PLN
2023-12-05   Przebudowa dróg na terenie gminy Wiązownica. - część 1 564 007,28 PLN
2023-10-27 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+800- 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040
5 318 979,65 PLN
2023-10-25 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P 1594R Przeworsk - Zarzecze w km 3+544 - 8+506
1 942 094,97 PLN
2023-10-19 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 2+261 - 3+550
1 896 474,58 PLN
2023-10-11 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Pruchnik - roboty podobne w km 52+510 - 52+647.
134 323,13 PLN
2023-09-06 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Pruchnik.
564 967,84 PLN
2023-09-04 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Remont nawierzchni parkingu obok budynku OSP 1 w Pruchniku
188 821,08 PLN
2023-08-02 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Radymno w 2023 r. - II
1 435 133,69 PLN
2023-07-24 Jarosław

GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
Roboty budowlane

Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.
3 541 409,59 PLN
  Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego
2 546 143,05 PLN
2023-05-17   Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego - część 5 819 745,80 PLN
2023-05-17   Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego - część 4 759 205,20 PLN
2023-05-17   Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego - część 3 135 595,20 PLN
2023-05-17   Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego - część 2 320 458,05 PLN
2023-05-17   Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego - część 1 511 138,80 PLN
2023-04-13 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Radymno w 2023 r - część 2
840 063,23 PLN
2023-03-14 Chłopice

GMINA CHŁOPICE
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Zamiechów. - część 2
723 320,32 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 21 094 788,82 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-16 Sieniawa

Miasto i Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIAWA, WYLEWA I CZERWONA WOLA - część 3
1 352 295,70 PLN
2022-11-14 Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostków na działce ewidencyjnej nr 625 od km 0+712 do km 1+042 oraz na działce ewidencyjnej nr 800/2, 839 i 869 od km 0+550 do km 0+915
132 000,00 PLN
  Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Radymno w 2022 - III"
329 813,31 PLN
2022-11-14   ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Radymno w 2022 - III" - część 2 78 966,00 PLN
2022-11-14   ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Radymno w 2022 - III" - część 1 250 847,31 PLN
2022-11-08 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych miejscowościach popegeerowskich - I
2 876 713,85 PLN
2022-10-10 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce
3 977 326,65 PLN
2022-10-05 Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

"Remont dróg gminnych" - część 3
1 590 813,04 PLN
2022-09-14 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

,,Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno"
554 974,76 PLN
2022-09-06 Pawłosiów

Gmina Pawłosiów
Roboty budowlane

Remont gminnej drogi wewnętrznej na dz. ew. 8/15, 8/17, 8/18, 8/14 w Cieszacinie Wielkim, gm. Pawłosiów
146 390,05 PLN
2022-08-09 Sieniawa

Miasto i Gmina Sieniawa
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SIENIAWA
337 365,81 PLN
2022-07-28 Chłopice

GMINA CHŁOPICE
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY CHŁOPICE
490 296,12 PLN
2022-07-22 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

,,Przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Radymno w 2022 - I"
2 364 732,75 PLN
2022-07-04 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych i bieżących dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego zad. 1-6 - część 3
501 175,80 PLN
2022-01-11 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr P 1618R Kisielów - Cieszacin Mały w km 0+015 - 0+207
73 386,72 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 14 727 284,56 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-22 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365
14 741 815,02 PLN
2021-10-25 Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Surochów
99 975,94 PLN
2021-08-10 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych
144 152,31 PLN
  Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław
871 224,43 PLN
2021-08-05   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław - część 3 320 951,85 PLN
2021-08-05   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław - część 1 255 324,36 PLN
2021-08-05   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław - część 2 294 948,22 PLN
2021-08-03 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Remonty bieżące
822 021,95 PLN
2021-07-19 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Przeworsk
1 315 354,58 PLN
2021-07-15 Chłopice

GMINA CHŁOPICE
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY CHŁOPICE
424 312,01 PLN
2021-07-08 Wiązownica

Gmina Wiązownica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w m. Nielepkowice, Radawa, Szówsko i Wiązownica - część 4
129 891,85 PLN
2021-07-02 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego w Przemyślu
172 286,10 PLN
  Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R
1 031 560,57 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 5 172 846,52 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 8 131 135,22 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 6 37 332,96 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 4 131 135,22 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 3 81 173,85 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 2 131 135,22 PLN
2021-06-23   1.Przebudowa DP2422R w m. Medyka Remonty DP: 2.2080R 3.2091R odcinek Pikulice-Aksmanice 4.2091R odcinek Pikulice-Grochowce 5.2092R odcinek Aksmanice-Sierakośce 6.2094R 7.2120R 8.2068 R - część 1 346 801,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 19 752 594,76 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-06 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 14+600-15+400
345 258,76 PLN
2017-04-10 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Remont drogi powiatowej Nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa km 0+300-1+200, 1+600-3+200, 10+000-10+500, 11+100-12+100, 12+900-13+200, 13+300-13+600, 13+900-14+600, 18+000-19+800
2 081 073,90 PLN
2017-03-16 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2017 roku
1 881 654,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 4 307 986,66 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-10 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Usługi

Przebudowa dróg powiatowych ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu
177 553,81 PLN
2016-10-17 Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

"Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Żurawica w miejscowości Żurawica Bolestraszyce oraz Maćkowice"
24 859,65 PLN
2016-09-30 Laszki

Gmina Laszki
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Tuchla - Tuchla Osada
317 832,00 PLN
2016-09-02 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Usługi

wykonanie zadań pn 1. Remont drogi powiatowej Nr 2093R Nowosiółki Dydyńskie - Paportno w km 0+000 - 1+189 - zadanie nr 1 2. Remont drogi powiatowej Nr 2093R Nowosiółki Dydyńskie - Paportno w km 1+190 - 3+350 - zadanie nr 2 ( zadanie współfinansowane jest ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji )
713 807,08 PLN
2016-08-17 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 306, 42
33 043,95 PLN
  Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Żurawica w miejscowościachOrzechowce, Maćkowice, Żurawica, Bolestraszyce, Buszkowiczki i Wyszatyce poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej
65 340,80 PLN
2016-07-04   Część II Przebudowa odcinka drogi gminnej w Maćkowicach, działka nr 620 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowo - betonowej począwszy od posesji P. Eugeniusza Kuczerepy 19 893,28 PLN
2016-07-04   Część VII Bolestraszyce - Przebudowa odcinka drogi gminnej działki nr 766/53, 1443, 760/21 poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej od posesji państwa Mudry nr 83, w kierunku Państwa Czarnieckich 284 22 914,90 PLN
2016-07-04   Część IV Buszkowiczki - Przebudowa odcinka drogi gminnej na osiedlu Działki działka nr 220/35, 220/7 poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowej począwszy od posesji Państwa Klęsk do działki nr 220/7 i następnie do drogi powiatowej 22 532,62 PLN
2016-06-27 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 3 - RDW LUBACZÓW - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
150 502,80 PLN
2016-04-26 Krasiczyn

Gmina Krasiczyn
Roboty budowlane

przebudowa 11 dróg wewnętrznych na terenie gminy Krasiczyn
182 176,37 PLN
  Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
270 614,03 PLN
2016-04-14   Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 1 102 702,85 PLN
2016-04-14   Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 2. 119 624,45 PLN
2016-04-14   Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 3. 48 286,73 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 935 730,49 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych w m. Żurawica i Buszkowice.
56 217,40 PLN
2015-11-09   Część I Żurawica. 24 016,00 PLN
2015-11-09   Część II Buszkowice. 32 201,40 PLN
2015-09-29 Bircza

Gmina Bircza
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Bircza Nr 116014R w km 0+340 do km 0+436
19 289,55 PLN
2015-09-28 Laszki

Gmina Laszki
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Wysocko-Korea , Miękisz Nowy -Górka
60 577,50 PLN
2015-09-28 Laszki

Gmina Laszki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wraz z placem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wietlinie
27 638,10 PLN
2015-09-11 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice
143 602,50 PLN
  Żurawica

Gmina Żurawica
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych w m. Żurawica i Bolestraszyce
27 048,68 PLN
2015-09-04   Żurawica - przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa dz.nr 1184/2 14 838,72 PLN
2015-09-04   Żurawica - przebudowa drogi dz. nr 1681/57 w Żurawicy koło Pana Drapały 12 209,96 PLN
2015-09-04 Laszki

Gmina Laszki
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych ( osiedlowych ) w miejscowościach Tuchla , Wietlin Osada, Bukowina , na terenie Gminy Laszki
116 825,40 PLN
2015-09-04 Laszki

Gmina Laszki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzenica - Zapałów
86 223,00 PLN
2015-08-10 Bircza

Gmina Bircza
Roboty budowlane

1. Remont drogi gminnej Nr 116014R koło cmentarza do drogi powiatowej w miejscowości Bircza w km 0+000-0+340 oraz 0+436-0+960. 2. Remont drogi gminnej Nr 116016R w miejscowości Korzeniec Chumińskie w km 0+000-0+940.
420 197,57 PLN
2015-05-15 Narol

Gmina Narol
Roboty budowlane

ZP.271.2.2015 1. Odbudowa drogi ul. Krupiecka dz.nr ewid. 526/25, 639/9,639/2, w km 0+000-0+593 oraz dz.nr ewid. 601, 602, w km 0+000-0+460 w miejscowości Narol 2. Odbudowa ciągu dróg drogi dojazdowej do Os. Słoneczne dz.nr ewid. 2319, 2412/4, 2315, 2414/2, 2318 w miejscowości Narol w km 0+000 - 0+555 oraz drogi na Os. Słonecznym I dz. nr ewid.2474 w km 0+000-0+168, drogi na Os. Słonecznym II dz.nr ewid. 2474 w km 0+000-0+118, drogi na Os. Słonecznym III dz.nr ewid. 2474 w km 0+000-0+071..
455 741,53 PLN
2015-04-29 Krasiczyn

Gmina Krasiczyn
Roboty budowlane

przebudowa 11 dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krasiczyn
285 868,85 PLN
2015-04-13 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2119R Hurko-Jaksmanice na odcinku od km 2+856 - 3+449,5 - zadanie nr 2
93 153,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 792 383,18 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie Nr 3 - RDW Lubaczów
903 570,30 PLN
2014-09-08 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040
326 952,45 PLN
  Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Modernizacja - przebudowa dróg poscaleniowych na terenie Gminy Pruchnik
301 240,81 PLN
2014-09-01   Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 853, 881 102 994,01 PLN
2014-09-01   Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Hawłowic, dz. o nr ewid. 339,370 97 015,82 PLN
2014-09-01   Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 354 101 230,98 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 531 763,56 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie