eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › AECOM CONSULTING SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

AECOM CONSULTING SP. Z O.O.
Domaniewska 34 A
02-672 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie AECOM CONSULTING SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

4

Łączna wartość
wygranych przetargów

715 704 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie świętokrzyskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie AECOM CONSULTING SP. Z O.O. zamówień to 715 703,56 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 276 750,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu, którego przedmiotem było Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 109 453,56 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognozą skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji Przetarg ogłoszony był przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Liczba udzielonych firmie AECOM CONSULTING SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy AECOM CONSULTING SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 1 184 500,00 PLN 1
2014 1 145 000,00 PLN 1
2013 2 386 203,56 PLN 2
RAZEM: 4 715 703,56 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (4 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 715 703,56 zł). Przetargi, w których wygrywa firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi analizy, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty w zakresie usuwania glebyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kielce (2 przetargi na łączną kwotę 421 750,00 zł). Warszawa (1 przetarg na łączną kwotę 109 453,56 zł). Lublin (1 przetarg na łączną kwotę 184 500,00 zł).

Lista przetargów, w których firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-03-23 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Usługi

Uzupełniające prace projektowe w ramach opracowywanej dokumentacji technicznej, realizowanej na podstawie Umowy nr GDDKiA-O/LU-D3an/PTD/1-Część 1/14 z dnia 18.07.2014 r., polegające na opracowaniu dodatkowej wersji opracowania projektowego pn. Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla zmienionego przekroju normalnego S19 na 2 x 2 pasy ruchu dla odcinka realizacyjnego nr 2 obwodnica m. Kraśnik (węzeł Kraśnik - węzeł Słodków z węzłami).
184 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 184 500,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-06 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską
145 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 145 000,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-09-23 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach
276 750,00 PLN
2013-07-19 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Usługi

Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognozą skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji
109 453,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AECOM CONSULTING SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 386 203,56 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie