eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW

Dane wykonawcy:

ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW
Marszałka Józefa Piłsudskiego 88
05-250 Ciemne
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

39

Łączna wartość
wygranych przetargów

13 400 379 zł

Liczba zamawiających

29

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW zamówień to 13 400 379,17 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (12 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiat Wołomiński.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 177 280,55 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Jędrzejów przetargu, którego przedmiotem było Wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 28 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remont bieżni boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 Przetarg ogłoszony był przez Powiat Wołomiński.


Liczba udzielonych firmie ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 4 773 612,06 PLN 4
2014 7 3 166 527,27 PLN 7
2013 12 3 470 410,46 PLN 10
2012 8 3 782 575,60 PLN 8
2011 3 1 602 401,90 PLN 3
2010 5 604 851,88 PLN 4
RAZEM: 39 13 400 379,17 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (39 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 13 400 379,17 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wołomin (6 przetargów na łączną kwotę 1 719 292,99 zł). Tarnów (4 przetargi na łączną kwotę 1 401 045,45 zł). Kłoczew (2 przetargi na łączną kwotę 630 497,32 zł). Łochów (2 przetargi na łączną kwotę 1 340 176,70 zł). Dobryszyce (2 przetargi na łączną kwotę 441 648,52 zł).

Lista przetargów, w których firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-04-09 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu
211 099,60 PLN
2015-03-17 Wołomin

Powiat Wołomiński
Roboty budowlane

Remont bieżni boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2
28 000,00 PLN
2015-02-27 Babiak

Gmina Babiak
Roboty budowlane

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach
340 000,00 PLN
2015-01-27 Boniewo

Gmina Boniewo
Roboty budowlane

Przebudowa boisk sportowych w Boniewie.
194 512,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 773 612,06 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-20 Wołomin

Powiat Wołomiński
Roboty budowlane

Remont boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2
120 012,33 PLN
2014-09-10 Grybów

Wójt Gminy Grybów
Roboty budowlane

Położenie nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach wielofunkcyjnych w miejscowości Gródek i Polna w ramach PROW
227 188,38 PLN
2014-07-04 Tarnów

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Roboty budowlane

Remont i modernizacja boiska szkolnego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Os. Legionów H. Dąbrowskiego.
720 000,00 PLN
2014-07-01 Tłuszcz

Gmina Tłuszcz
Roboty budowlane

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej wsi
397 370,85 PLN
2014-04-29 Pińczów

Gmina Pińczów
Roboty budowlane

Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa (budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2)
747 077,28 PLN
2014-04-28 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

udowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu
220 989,98 PLN
2014-04-16 Ryki

Ochotnicza Straż Pożarna w Sierskowoli
Roboty budowlane

Remont zespołu boisk wraz z wykonaniem placu zabaw w miejscowości Sierskowola
733 888,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 3 166 527,27 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-19 Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie
Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice - podniesienie standardu.
439 091,50 PLN
2013-11-19 Garbatka-Letnisko

Gmina Garbatka-Letnisko
Roboty budowlane

Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko
178 281,45 PLN
2013-10-28 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP w Jodłówce-Walkach
275 775,00 PLN
2013-10-18 Wołomin

Gmina Wołomin
Roboty budowlane

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr ew. 114/2, 114/4, 114/6, 114/8, 114/10, 114/12, 114/13, 114/15, 114/17, 114/18 obr. 025-25, obejmującąskocznię do skoku w dal, bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, monitoring kompleksu, chodniki, ogrodzenia i remont ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy ZS nr 3 na dz. ew 114/2, 114/4, 114/6, 114/8, 114/10, 114/13, 114/15, 115, 85/1, 86/5 obr. 025-25
410 000,00 PLN
2013-09-20 Kłoczew

Gmina Kłoczew
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe.
292 187,16 PLN
2013-09-20 Kłoczew

Gmina Kłoczew
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czernicu.
338 310,16 PLN
2013-09-19 Kłecko

Urząd Miejski Gminy Kłecko
Roboty budowlane

Budowa bieżni oraz skoczni w dal przy Gimnazjum w Kłecku
114 173,70 PLN
2013-09-10 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej
184 280,47 PLN
2013-07-02 Radzymin

Gmina Radzymin
Roboty budowlane

Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie
261 161,55 PLN
2013-04-16 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa boiska sportowego w Kalinowie.
465 997,55 PLN
2013-04-09 Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Roboty budowlane

Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28.
311 697,92 PLN
2013-04-09 Dobryszyce

Gmina Dobryszyce
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Zdania
199 454,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 3 470 410,46 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-09-14 Rościszewo

Gmina Rościszewo
Roboty budowlane

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu
272 520,77 PLN
2012-08-08 Sulejów

Gmina Sulejów
Roboty budowlane

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Uszczynie
233 799,99 PLN
2012-08-08 Wołomin

Gmina Wołomin
Roboty budowlane

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012
1 000 000,00 PLN
2012-07-09 Łochów

Urząd Miejski w Łochowie
Roboty budowlane

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie
1 059 590,90 PLN
2012-05-30 Złoty Stok

Gmina Złoty Stok
Roboty budowlane

Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie
399 560,10 PLN
2012-05-09 Orońsko

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wałsnowie
200 007,47 PLN
2012-04-16 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc. Trześń - Gmina Gorzyce.
299 808,80 PLN
2012-03-01 Gowarczów

Urząd Gminy Gowarczów
Roboty budowlane

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w miejscowości Gowarczów oraz doposażenie budynków pełniących funkcje świetlicy w Bębnowie i Kamiennej Woli.
317 287,57 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 3 782 575,60 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-01 Golub-Dobrzyń

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Roboty budowlane

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Lisewie.
182 926,83 PLN
2011-11-28 Dobryszyce

Gmina Dobryszyce
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dobryszyce.
242 194,52 PLN
2011-08-05 Jędrzejów

Gmina Jędrzejów
Roboty budowlane

Wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie.
1 177 280,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 602 401,90 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-17 Łochów

Urząd Miejski w Łochowie
Roboty budowlane

Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ostrówku
280 585,80 PLN
2010-07-23 Kęsowo

Gmina Kęsowo
Roboty budowlane

Remont wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kęsowie
112 575,58 PLN
2010-07-20 Wołomin

Powiat Wołomiński
Roboty budowlane

Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida 22
132 922,57 PLN
2010-07-13 Wołomin

Powiat Wołomiński
Roboty budowlane

Remont klatek schodowych i korytarza w budynku LO w Urlach ul. Żwirki i Wigury
28 358,09 PLN
2010-06-15 Radzymin

Gmina Radzymin
Roboty budowlane

Utwardzenie dróg gruzem betonowym z recyklingu na terenie wsi Rżyska, gmina Radzymin
50 409,84 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 604 851,88 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.