eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX"

Dane wykonawcy:

ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX"
Dojazdowa 33
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

93

Łączna wartość
wygranych przetargów

52 149 202 zł

Liczba zamawiających

45

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX", najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" zamówień to 52 149 201,86 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (16 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Jednostka Wojskowa 4784.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 688 686,68 PLN w ramach ogłoszonego przez Powiat Biłgorajski przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 5 658,14 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Konserwacja wałów przeciwpowodziowych Ubieszyn Głogowiec w km 0+000-2+800 m. Ubieszyn , Głogowiec gm. Tryńcza Przetarg ogłoszony był przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.


Liczba udzielonych firmie ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 3 16 034 694,15 PLN 3
2022 4 6 530 742,62 PLN 4
2021 6 7 455 253,95 PLN 6
2017 3 2 777 681,06 PLN 3
2016 9 3 133 279,81 PLN 4
2015 9 2 673 808,02 PLN 4
2014 16 8 151 994,82 PLN 9
2013 12 2 381 548,52 PLN 9
2012 12 831 329,39 PLN 5
2011 5 798 506,99 PLN 4
2010 11 1 061 257,71 PLN 6
2009 1 183 982,16 PLN 1
2008 2 135 122,66 PLN 2
RAZEM: 93 52 149 201,86 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (89 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 49 471 662,66 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty budowlane, Roboty izolacyjne, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rzeszów (29 przetargów na łączną kwotę 5 027 430,30 zł). Jarosław (21 przetargów na łączną kwotę 4 511 597,11 zł). Wiązownica (8 przetargów na łączną kwotę 1 134 808,51 zł). Przemyśl (6 przetargów na łączną kwotę 3 110 474,79 zł). Roźwienica (5 przetargów na łączną kwotę 418 088,22 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-05-22 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle"
1 751 669,09 PLN
2023-03-31 Przemyśl

Gmina Przemyśl
Roboty budowlane

"Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Wapowcach i Witoszyńcach "
1 594 338,38 PLN
2023-03-29 Biłgoraj

Powiat Biłgorajski
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach
12 688 686,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 16 034 694,15 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-09 Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Roboty budowlane

Malowanie pomieszczeń oraz drzwi wewnętrznych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - część 4
83 232,62 PLN
2022-06-04 Nowosiółki Dydyńskie

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Roboty budowlane

Remont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych tj. wymiarów i kąta nachylenia
747 840,00 PLN
2022-05-19 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

Rewitalizacja budynku stacyjnego w Kańczudze oraz wieży wody i budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu
2 249 670,00 PLN
2022-04-07 Tarnobrzeg

Powiat Tarnobrzeski
Roboty budowlane

Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
3 450 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 6 530 742,62 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-05 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi w ramach zadania pn.: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wojnicz i Wielka Wieś gm.Wojnicz
1 236 331,62 PLN
2021-07-08 Jarosław

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
Roboty budowlane

REMONT I PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO VICTORIA
680 400,00 PLN
2021-07-08 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Przeworsk
3 770 339,25 PLN
2021-06-17 Markowa

GMINA MARKOWA
Roboty budowlane

"Remont budynku Ośrodka Zdrowia wraz z rozbiórką komina w miejscowości Markowa"
280 000,00 PLN
2021-04-28 Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Roboty budowlane

Robota budowlana w zakresie: Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.
1 353 000,00 PLN
2021-03-25 Laszki

GMINA LASZKI
Roboty budowlane

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce
135 183,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 7 455 253,95 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-29 Łańcut

Powiat Łańcucki
Roboty budowlane

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie
688 800,00 PLN
2017-03-24 Tyczyn

Gmina Tyczyn
Roboty budowlane

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Część I - Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie;Część II - Budynek Urzędu Miejskiego w Tyczynie;Część III - Budynek administracyjno-przedszkolny(dawna porodówka) w Tyczynie
457 924,79 PLN
2017-01-05 Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej.
1 630 956,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 777 681,06 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-09-21 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Usługi

Konserwacja pomieszczeń, naprawa tynków, malowanie, instalacja elektryczna, osuszanie i odgrzybianie budynku nr 29, konserwacja instalacji zasilającej budynku nr 67 w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 22
583 000,00 PLN
  Rzeszów

Izba Skarbowa w Rzeszowie
Roboty budowlane

Malowanie pomieszczeń w Izbie Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędach skarbowych województwa podkarpackiego w 2016 r
261 347,48 PLN
2016-09-08   Roboty malarskie 127 818,82 PLN
2016-09-08   Roboty malarskie 81 166,15 PLN
2016-09-08   Roboty malarskie 52 362,51 PLN
2016-08-29 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 80.
260 509,12 PLN
2016-06-01 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Konserwacja elewacji, dachu, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej - budynki nr 2 oraz 22 przy ul. Langiewicza 4 w Rzeszowie
236 802,33 PLN
2016-04-06 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont budynku nr 3 przy ul. Langiewicza 4, 35-021Rzeszów
1 177 735,37 PLN
2016-04-01 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont polegający na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż. budynku nr 55 przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie oraz budynku nr 32 przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie
338 362,27 PLN
2016-01-21 Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Roboty budowlane

Roboty budowlane i roboty w zakresie instalacji budowlanych w pomieszczeniach magazynowych budynku G i budynku ZSS dla potrzeb Klinicznego Zakładu Patomorfologii
275 523,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 3 133 279,81 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-03 Warszawa

SINEVIA Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z remontem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, dociepleniem stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wykonaniem instalacji odgromowej oraz wykonaniem robót instalacyjnych sanitarnych na zadaniu 1717 Mińsk Mazowiecki.
827 874,60 PLN
2015-10-02 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Remont budynku nr 11, ul. 29 Listopada 2, 37-700 Przemyśl
89 378,81 PLN
2015-10-01 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 121 w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego
269 059,99 PLN
2015-07-28 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Konserwacja ogrodzenia zewnętrznego kompleksu w Żurawicy, 37-710 Żurawica, ul. Wojska Polskiego 10.
302 540,46 PLN
2015-07-23 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Konserwacja pomieszczeń polegająca na wykonaniu robót malarskich i posadzkarskich w budynku Nr 1 w Rzeszowie, ul. Lwowska 4
85 063,61 PLN
2015-05-05 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

Budynek Domu Przedpogrzebowego w Nienowicach - stan surowy zamknięty
204 009,10 PLN
2015-04-29 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Konserwacja pomieszczeń z częściową wymianą stolarki drzwiowej, posadzek z wykładzin PCV, ułożeniem posadzki z płytek gres na korytarzu i klatce schodowej oraz wymianą opraw oświetleniowych jarzeniowych w budynku Nr 1 w Przemyślu, ul. 29 Listopada 2
300 305,52 PLN
2015-03-19 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Malowanie klatki schodowej i korytarzy budynku Nr 13 w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80
26 044,52 PLN
2015-03-19 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Remont budynku nr 10 - ul. Krakowskiej 11B, 35-111 Rzeszów
569 531,41 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 2 673 808,02 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-16 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Roboty budowlane

Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
473 776,76 PLN
2014-10-01 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Wymiana ułożenia placu z kostki brukowej przy kościele wojskowym w Rzeszowie, ul. Reformacka 7
109 978,21 PLN
2014-10-01 Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Roboty budowlane

Remont budynku nr 1 w m. Przemyśl - Etap II
505 398,33 PLN
2014-08-25 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Remont ścian fundamentowych i ułożenie sączków drenarskich przy budynku Kościoła Garnizonowego w Rzeszowie. Sprawa nr ZP/57/2014
382 480,59 PLN
2014-08-13 Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

ROBOTY BRUKARSKIE
145 399,54 PLN
2014-08-04 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Roboty budowlane

Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 64 w Przemyślu.
144 606,97 PLN
2014-07-22 Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Roboty budowlane

Remont ogrodzenia Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
331 083,13 PLN
2014-07-21 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usługi

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych Ubieszyn Głogowiec w km 0+000-2+800 m. Ubieszyn , Głogowiec gm. Tryńcza
5 658,14 PLN
2014-06-10 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja potok Olchowiec w km 0+000-15+490 m. Szówsko, Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola gm. Wiązownica
60 354,90 PLN
2014-05-14 Jarosław

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Odtworzenie elewacji budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zwanego dalej CKZiU) przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu
206 992,48 PLN
2014-04-22 Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przemyślu przy ul. Konarskiego 7 - elewacja od podwórza
156 985,82 PLN
2014-04-22 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Konserwacja opaski odwadniającej wokół budynku Nr 1 i 2 w Przemyślu, ul. 29 Listopada 2. ZP/14/2014
33 892,72 PLN
2014-03-27 Rzeszów

Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z konserwacją opaski odwadniającej wokół bud. Nr 1 w Przemyślu, ul. 29 Listopada 1.
21 094,39 PLN
2014-02-26 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Chodakówce.
5 372 266,00 PLN
2014-02-24 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
116 032,78 PLN
2014-02-20 Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek biura sołtysa w Sieteszy.
85 994,06 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 8 151 994,82 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-02 Jarosław

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont ogrodzenia posesji CKZiU przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu, dz. nr ew. gr. 3089
83 924,33 PLN
2013-11-20 Jarosław

Zespół Szkół Spożywczych
Roboty budowlane

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku głównego Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 3cd
51 975,64 PLN
2013-10-30 Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Roboty budowlane

Remont Placówki Straży Granicznej w m. Korczowa
378 062,16 PLN
2013-08-23 Jarosław

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu elewacji i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu
130 204,49 PLN
2013-08-16 Jarosław

Zespół Szkół Spożywczych
Roboty budowlane

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku głównego Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 3
242 141,91 PLN
2013-07-29 Jarosław

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont kominów, więźby i zmiana pokrycia dachu na budynku CKZiU przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu, dz. nr ew. gr. 3089
379 139,66 PLN
2013-07-04 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli
423 666,23 PLN
2013-06-20 Jarosław

Gmina Pawłosiów
Roboty budowlane

Remont i modernizacja Domu Kultury w Maleniskach
479 182,84 PLN
2013-06-04 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach - II przetarg
55 155,29 PLN
2013-05-20 Jarosław

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Roboty budowlane

Docieplenie trzech ścian budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu
41 592,30 PLN
2013-05-07 Białobrzegi

Gmina Białobrzegi
Roboty budowlane

Roboty budowlane remontowe w budynkach Domów Kultury w miejscowości Korniaktów Północny i Wola Dalsza
60 673,74 PLN
2013-04-22 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające na budynku świetlicy środowiskowej w Roźwienica
55 829,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 381 548,52 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-22 Jarosław

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.
30 279,42 PLN
2012-11-22 Lublin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w m. Przemyśl
31 500,36 PLN
2012-10-09 Lublin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w m. Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Nisko i Nowa Dęba
96 000,00 PLN
2012-09-03 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń garażowych na świetlicę środowiskową - roboty dodatkowe
51 836,91 PLN
2012-08-06 Jarosław

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont sal gimnastycznych - dużej oraz do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.
137 188,87 PLN
2012-08-06 Radymno

Gmina Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa ( wymiana) dachu na budynku Szkoły w miejscowości Chotyniec
172 283,90 PLN
2012-07-30 Jarosław

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont sal gimnastycznych - dużej oraz do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu
137 188,87 PLN
2012-05-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja - Wały p.pow. Ułazów - 9,65 km
9 280,22 PLN
2012-05-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja-wały p.pow. Ubieszyn Głogowiec w km 0+000-2+800
7 307,68 PLN
2012-05-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja-wały p.pow. Munina w km 0+000-2+200 , Szówsko w km 0+000-0+300
7 307,68 PLN
2012-05-09 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja-wały p.pow. Krówniki w km P - 0+000-5+200 , L-0+000-2+900
11 922,17 PLN
2012-04-30 Roźwienica

Gmina Roźwienica
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
139 233,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 831 329,39 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-23 Jarosław

Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego
Roboty budowlane

Prace konserwatorskie obejmujące swoim zakresem roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego DPS w Wysocku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-692 - Etap I.
135 503,01 PLN
2011-09-20 Jarosław

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń WC I i II piętra I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
47 232,55 PLN
2011-08-10 Jarosław

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Roboty budowlane

Remont dachu, elewacji i inne elementy budynku
270 829,12 PLN
2011-05-25 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Radawa.
239 837,51 PLN
2011-05-02 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Przebudowa części budynku remizy OSP w Cetuli w związku ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu
105 104,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 798 506,99 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-21 Jarosław

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy dachów wraz z wymianą pokrycia na budynkach Zespołu Szkół Budowlanych w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 23 działka nr 2567
224 473,80 PLN
2010-12-21 Jarosław

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu uwzględniający zmianę pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej i łącznika
255 713,91 PLN
2010-11-02 Moszczany

Dom Pomocy Społecznej
Roboty budowlane

Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-gospodarczego na budynek administracyjny w DPS Moszczany
126 231,28 PLN
2010-10-28 Jarosław

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich -Pawilon Wewnętrzny segment A, B, C, D Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
253 334,92 PLN
2010-10-08 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Wykonanie termomodernizacji budynków remizy i świetlicy wiejskiej w miejscowości Surmaczówka
27 640,20 PLN
2010-08-19 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w Mołodyczu
80 054,88 PLN
2010-08-11 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ryszkowa Wola
44 522,76 PLN
2010-04-28 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja potok Świdnica w km 0+000-3+630
13 398,32 PLN
2010-04-28 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja potok Łazanka w km 4+680-8+100
13 262,99 PLN
2010-04-23 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja potok Przerwa w km 6+400-7+400, 9+000-13+000
14 488,82 PLN
2010-03-19 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Konserwacja - wały Munina w km 0+000-2+200 i wały Szówsko w km 0+000-0+300
8 135,83 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 061 257,71 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-27 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

ROZBUDOWA I NADBUDOWA DACHÓW NA BUDYNKACH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY
183 982,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 183 982,16 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-08 Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica
Roboty budowlane

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Remizo-Świetlicy w miejscowości Ryszkowa Wola
29 999,97 PLN
2008-08-14 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Wykonanie robót rozbiórkowych, obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz robót elewacyjnych na budynku nr 2 przy ul. Montelupich w Krakowie.
105 122,69 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAWITKOWSKI ROMAN - USŁUGI BUDOWLANE "ROMEX" najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 135 122,66 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.