eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.
Pl. Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1

Łączna wartość
wygranych przetargów

282 900 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. zamówień to 282 900,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 282 900,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przetargu, którego przedmiotem było Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji I etapu inwestycji pod nazwąprzebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739).

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 282 900,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji I etapu inwestycji pod nazwąprzebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739) Przetarg ogłoszony był przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


Liczba udzielonych firmie MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 1 282 900,00 PLN 1
RAZEM: 1 282 900,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 282 900,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi zarządzania budową, Nadzór nad robotami budowlanymiPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wolsztyn (1 przetarg na łączną kwotę 282 900,00 zł).

Lista przetargów, w których firma MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-06-03 Wolsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji I etapu inwestycji pod nazwąprzebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)
282 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 282 900,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.