eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZDZISŁAW SADOWSKI

Dane wykonawcy:

ZDZISŁAW SADOWSKI
Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZDZISŁAW SADOWSKI opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

14

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 064 526 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZDZISŁAW SADOWSKI, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZDZISŁAW SADOWSKI zamówień to 1 064 526,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2021 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 313 754,00 PLN w ramach ogłoszonego przez 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku przetargu, którego przedmiotem było Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 7 942,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku - wykonywanie badań na terenie miasta Augustów Przetarg ogłoszony był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.


Liczba udzielonych firmie ZDZISŁAW SADOWSKI zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZDZISŁAW SADOWSKI w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 1 168 388,00 PLN 1
2023 3 385 378,00 PLN 2
2022 1 130 769,00 PLN 1
2021 3 284 796,00 PLN 1
2015 1 7 942,00 PLN 1
2014 1 27 761,00 PLN 1
2013 1 13 272,00 PLN 1
2012 1 19 672,00 PLN 1
2011 1 13 448,00 PLN 1
2009 1 13 100,00 PLN 1
RAZEM: 14 1 064 526,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (14 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 064 526,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZDZISŁAW SADOWSKI najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi medycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZDZISŁAW SADOWSKI wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Białystok (13 przetargi na łączną kwotę 1 056 584,00 zł). (1 przetarg na łączną kwotę 7 942,00 zł).

Lista przetargów, w których firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-13 Białystok

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na 2024 r. w m. Suwałki
168 388,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 168 388,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY PRACY POLICJANTOM I PRACOWNIKOM POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2
71 624,00 PLN
2023-12-27   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY PRACY POLICJANTOM I PRACOWNIKOM POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2 - część 5 29 792,00 PLN
2023-12-27   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY PRACY POLICJANTOM I PRACOWNIKOM POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2 - część 3 41 832,00 PLN
2023-06-19 Białystok

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach
313 754,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 385 378,00 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-13 Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w latach 2023-2024 - część 1
130 769,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 130 769,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI - 2
217 861,00 PLN
2021-12-28   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI - 2 - część 6 52 647,00 PLN
2021-12-28   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI - 2 - część 2 165 214,00 PLN
2021-12-15 Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników Policji - część 4
66 935,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 284 796,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-01-02Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku - wykonywanie badań na terenie miasta Augustów
7 942,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 7 942,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-06-17 Białystok

Izba Celna w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku - lokalizacja Suwałki (lub Augustów lub Sejny).
27 761,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 27 761,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-05-22 Białystok

Izba Celna w Białymstoku
Usługi

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku na terenie miasta Suwałk (ewentualnie Augustów).
13 272,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 13 272,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-10 Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy pracownikom i funkcjonariuszom KPP w Augustowie
19 672,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 19 672,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-15 Białystok

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Usługi

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy pracownikom i funkcjonariuszom KPP w Augustowie
13 448,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 13 448,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-01-14 Białystok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Usługi

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników w Augustowie
13 100,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZDZISŁAW SADOWSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 13 100,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie