eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku

Dane wykonawcy:

Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku
Opolska 40
49-100 Niemodlin
woj. opolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

28

Łączna wartość
wygranych przetargów

26 822 711 zł

Liczba zamawiających

21

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku, najczęściej zlokalizowane były w województwie opolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku zamówień to 26 822 711,32 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2024 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Niemodlin.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 5 793 584,99 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Lasowice Wielkie przetargu, którego przedmiotem było Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 75 553,07 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodze i Komprachcice - od studni SK174 do studni SK179. Przetarg ogłoszony był przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o..


Liczba udzielonych firmie Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 4 1 140 357,79 PLN 2
2023 2 2 844 495,47 PLN 2
2022 1 1 082 357,64 PLN 1
2017 2 979 659,30 PLN 1
2014 3 4 529 816,06 PLN 3
2013 3 1 712 802,11 PLN 3
2012 4 2 650 472,31 PLN 4
2010 2 6 668 389,26 PLN 2
2009 4 4 023 685,09 PLN 4
2008 3 1 190 676,29 PLN 3
RAZEM: 28 26 822 711,32 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (27 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 26 315 165,21 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenuPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Strzeleczki (4 przetargi na łączną kwotę 4 740 447,51 zł). Niemodlin (3 przetargi na łączną kwotę 2 044 962,47 zł). Tułowice (3 przetargi na łączną kwotę 1 504 029,14 zł). Lasowice Wielkie (2 przetargi na łączną kwotę 5 947 521,46 zł). Skarbimierz (2 przetargi na łączną kwotę 979 659,30 zł).

Lista przetargów, w których firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-27Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w m. Małujowice ul. Spacerowa, dz. nr ewid 464, 470,471
362 821,93 PLN
  Strzeleczki

GMINA STRZELECZKI
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Strzeleczki
777 535,86 PLN
2024-01-09   Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Strzeleczki - część 3 175 029,15 PLN
2024-01-09   Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Strzeleczki - część 2 383 310,37 PLN
2024-01-09   Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Strzeleczki - część 1 219 196,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 1 140 357,79 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-08-11 Skarbimierz-Osiedle

GMINA SKARBIMIERZ
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe na działce na 17, 270 w miejscowości Lipki
334 524,31 PLN
2023-07-21 Biała

Gmina Biała
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap I
2 509 971,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 844 495,47 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-06-14 Izbicko

GMINA IZBICKO
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
1 082 357,64 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 082 357,64 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-31 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Brzeskiej w Skarbimierzu-Osiedlu Etap.II
472 113,19 PLN
2017-05-09 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz
Roboty budowlane

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W SKARBIMIERZU- OSIEDLU UL. Brzeska ,Kwiatowa i Polna.
507 546,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 979 659,30 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-08-08 Niemodlin

Gmina Niemodlin
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Niemodlin
295 852,53 PLN
2014-05-30 Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki etap II.
3 962 911,65 PLN
2014-05-09 Dąbrowa

Gmina Dąbrowa
Roboty budowlane

Budowa ulicy Św. Józefa wraz z odwodnieniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Chróścinie
271 051,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 529 816,06 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-08-14 Niemodlin

Gmina Niemodlin
Roboty budowlane

Kanalizacja obszarów wiejskich-etap II - budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach
1 299 083,50 PLN
2013-07-05 Skoroszyce

Gmina Skoroszyce
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Sportowej w Skoroszycach
332 509,55 PLN
2013-06-12 Tułowice

Gmina Tułowice
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej.
81 209,06 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 712 802,11 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-10 Pisarzowice

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach
Roboty budowlane

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec
2 139 154,05 PLN
2012-08-21 Olszanka

Gmina Olszanka
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich.
123 314,87 PLN
2012-06-18 Nysa

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Roboty budowlane

Budowa dróg na obszarach wiejskich - odwodnienie dróg w Iławie
234 066,92 PLN
2012-04-24 Lasowice Wielkie

Gmina Lasowice Wielkie
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego - Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice
153 936,47 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 2 650 472,31 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-09-22 Lasowice Wielkie

Gmina Lasowice Wielkie
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice
5 793 584,99 PLN
2010-08-26 Prószków

Gmina Prószków
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice - etap II część II
874 804,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 6 668 389,26 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-19 Tułowice

Urząd Gminy Tułowice
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic - ulica Przemysłowa i ul. Porcelitowa w Tułowicach.
1 305 541,40 PLN
2009-10-20 Wołczyn

Gmina Wołczyn
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w Wierzbicy Górnej
2 404 952,12 PLN
2009-09-01 Brzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
Roboty budowlane

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM - DR.1504 O UL.TRAUGUTTA W GRODKOWIE
237 638,50 PLN
2009-05-25 Opole

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodze i Komprachcice - od studni SK174 do studni SK179.
75 553,07 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 4 023 685,09 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-08-04 Brzeg

Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu
Roboty budowlane

Budowa ulic Osiedla Południowego ul. Kani, Dłuskiego, Tetmajera, Orzeszkowej w Brzegu.
623 371,17 PLN
2008-04-18 Niemodlin

Gmina Niemodlin
Roboty budowlane

Budowa kanaliacji sanitarnej na ulicachAleja Wolności i Mickiewicza w Niemodlinie.
450 026,44 PLN
2008-03-20 Tułowice

Urząd Gminy Tułowice
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy fragmentu ulicy Ceramicznej w Tułowicach
117 278,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Wołowiec Leszek Zakład Inst. - Bud. "ISAN-BUD" w spadku najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 190 676,29 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie