eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dane wykonawcy:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2013Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

5

Łączna wartość
wygranych przetargów

285 795 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY zamówień to 285 795,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 88 023,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przetargu, którego przedmiotem było Główny Urząd Statystyczny.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 8 487,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Opracowanie dotyczące danych jednostkowych nieidentyfikowalnych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Przetarg ogłoszony był przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


Liczba udzielonych firmie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2013 2 94 587,00 PLN 2
2012 1 60 885,00 PLN 1
2010 1 88 023,00 PLN 1
2008 1 42 300,00 PLN 1
RAZEM: 5 285 795,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (5 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 285 795,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie danych, Usługi statystycnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (5 przetargów na łączną kwotę 285 795,00 zł).

Lista przetargów, w których firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-08-01 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Usługi

Zakup danych statystycznych na potrzeby przygotowania raportu o stanie sektora MSP w Polsce i innych opracowań PARP, oznaczenie sprawy r/101/DRP/2013
86 100,00 PLN
2013-07-22 Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Usługi

Opracowanie dotyczące danych jednostkowych nieidentyfikowalnych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
8 487,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 94 587,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-01-30 Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Usługi

opracowanie danych jednostkowych nieindentyfikowalnych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
60 885,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 60 885,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-04-22 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Usługi

Główny Urząd Statystyczny
88 023,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 88 023,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-04-04 Warszawa

Agencja Rynku Rolnego
Usługi

WR-12/2008 Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2008
42 300,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 42 300,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.