eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przyul. Arkońskiej 4 w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-05-15

Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przyul. Arkońskiej 4 w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych
Numer ogłoszenia: 70267 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46881 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 90 21, faks 91 813 9079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przyul. Arkońskiej 4 w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Arkońskiej 4 w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych - 2 etapy: Etap 1: Montaż rurociągu, zwrotnic oraz stacji nadawczo-odbiorczych systemu poczty pneumatycznej w budynku D Etap 2: Budowa rurociągu doziemnego systemu poczty pneumatycznej pomiędzy budynkiem D a budynkiem I - Laboratorium. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 1A do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45.23.11.12 - Instalacja rurociągów 45.23.20.00 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.56.00 - Instalacje niskiego napięcia 45.21.51.40 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Arkońskiej 4 w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SKANSKA Spółka Akcyjna, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 462600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 530000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 530000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 530000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.