eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa produktów leczniczych, środków do mycia, odkażania, dezynfekcji do Apteki Szpitalnej.Ogłoszenie z dnia 2006-02-06

POZYCJA 6777

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: mgr Artur Kamecki, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6597895, fax 022 6597895, e-mail: zp_barska@wp.pl, www.wscubarska.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów leczniczych, środków do mycia, odkażania, dezynfekcji do Apteki Szpitalnej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 33.14.11.10, 24.45.11.00, 24.42.13.00, 24.43.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aparatury i urządzeń medycznych, materiałów opatrunkowych i szewnych, sprzętu ogólnomedycznego i medycznego jednorazowego użytku, protez naczyniowych, protez ortopedycznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.11.18.00 - Diagnostyczny system rentgenowski Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.18.00 - Diagnostyczny system rentgenowski Oryginalny kod CPV: 33.14.11.20 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.20 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Oryginalny kod CPV: 33.14.17.50 - Sztuczne stawy Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.17.50 - Sztuczne stawy 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.18.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: zakup cyfrowego aparatu RTG z torem wizyjnym. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1492650 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.10, 33.14.11.19, 33.14.11.15, 33.14.11.12, 33.14.11.13. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 578500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa środków do mycia, odkażania i dezynfekcji. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 336900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.42.00, 33.11.17.30, 33.11.17.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wszczepy i instrumentaria ortopedyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1095000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.11.00, 33.14.15.40, 33.14.16.22, 33.15.77.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 271900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.50, 33.18.31.00, 33.18.33.00, 33.16.21.00, 24.49.71.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wszczepy i instrumentaria ortopedyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 219100 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.16.21.00, 33.16.10.00, 33.18.11.00, 33.17.00.00, 33.19.22.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: aparatura i urzadzenia medyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 889600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.13.00, 33.14.15.40, 24.49.28.00, 24.40.00.00, 33.12.41.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 951000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.19.21.30, 33.16.50.00, 33.15.40.00, 33.16.50.00, 33.15.80.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: aparatura i urządzenia medyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 365000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.12.20, 33.14.13.20, 33.17.00.00, 33.14.16.42, 33.14.12.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: jednorazowy sprzęt anastezjologiczny i medyczny. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 279600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.20, 33.14.11.24. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: materiały szewne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 377000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.10.00.00, 33.19.00.00, 33.11.23.20, 33.12.32.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: sprzet jednorazowego uzytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 517650 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.00.00, 33.14.17.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: sprzet jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 52700 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.13.00, 24.40.00.00, 24.49.25.00, 24.45.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 597000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 08.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.11.00, 24.49.22.00, 24.49.25.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1333000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.50, 33.18.31.00, 33.18.33.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wszczepy i instrumentaria ortopedyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 540000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00, 33.18.30.00, 33.19.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wszczepy, implanty i instrumentaria ortopedyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 109000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: sprzet jednorazowy do hemodializy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 153750 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.11.00, 33.14.11.10, 24.49.60.00, 24.41.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1306400 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.