eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik.Ogłoszenie z dnia 2005-11-23

POZYCJA 62321

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Racibórz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Racibórz, do kontaktów: Tatiana Olbrot-Labocha, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz, tel. 032 755 06 56, fax 032 415 49 21, e-mail: piu@u.raciborz.pl, www.raciborz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik. 2) Miejsce wykonywania: Polska, woj. śląskie, Gmina Miasta Racibórz. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Oryginalny kod CPV: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Oryginalny kod CPV: 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: - kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi obiektami sieciowymi, - kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi obiektami sieciowymi, - sieci wodociągowej, - magistrali wody surowej z ujęcia wody w Strzybniku do Raciborza, - ujęcia wody w Strzybniku dla Miasta Raciborza, - modernizacja sieci wodociągowej, - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty będą realizowane ze wzorem: warunki kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę - wydanie angielsko-polskie 2004r. (tłumaczenie 1, wydania 1999 - wersja SIDIR) - nazwane dalej FIDIC - żółta książka. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 11149150 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: Finansowane ze środków Funduszu Spójności oraz środków własnych zamawiającego. 9) Inne informacje: Szacunkowy koszt robót budowlanych bez VAT: 11 149 150 euro.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności. Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/016. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.