eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › usługi leśne - 2006.Ogłoszenie z dnia 2005-11-16

POZYCJA 60771

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Poddębice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice, do kontaktów: Korczak Andrzej, Roman Godlewski, ul. Targowa 3, 99-200 Poddębice, tel. 043 6782975, fax 043 6784469, e-mail: poddebice@lodz.lasy.gov.pl, www.lasy.com.pl/poddebice. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi leśne - 2006. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 3 917 921,96 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.10.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP-27-15/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 07.11.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: prace szkólkarskie Szkółka Gostów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 175504,07 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 01.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Bogdańce, prace hodowlane, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarskie, zagospodarowanie turystycznego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 175504,07 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 01.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Poddębice, prace hodowlane, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowanie turystycznego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 428940,9 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 01.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Sieradz, prace hodowlane, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowanie turystycznego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 283002,64 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Bogdańce, WPG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40215,84 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Poddębice, WPG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60649,74 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Sieradz, WPG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 59544,36 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Bogdańce, pozyskanie drewna i zrywka drewna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 535560 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Poddębice, pozyskanie drewna i zrywka drewna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 563520 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Sieradz, leśnictwa Kamionacz, Reduchów, pozyskanie drewna i zrywka drewna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 903120,02 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Sieradz, leśnictwo Rożdżały, pozyskanie drewna i zrywka drewna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 352200 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 01.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.