eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usług dostępu do internetu satelitarnego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-25

Olsztyn: Świadczenie usług dostępu do internetu satelitarnego
Numer ogłoszenia: 59073 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49431 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 513 71 01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dostępu do internetu satelitarnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług dostępu do internetu satelitarnego, b. dzierżawa sprzętu niezbędnego do podłączenia internetu do komputera, w tym instalacja pełnego zestawu urządzeń wymaganych do skonfigurowania połączeń internetowych dla wskazanych poniżej lokalizacji. Urządzenia zostaną dostarczone i udostępnione Zamawiającemu w ramach dzierżawy na okres realizacji zamówienia, c. montaż wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego, d. konfiguracja łączy/podłączenie internetu (uruchomienie sygnału,). 2. Lokalizacje, w których ma być świadczone zamówienie: Stacje Przeładunkowe w miejscowościach: a. Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo, Współrzędne to 53,892022, 21,267914 b. Trelkowo 80, 12-100 Szczytno, Współrzędne to 53.641004, 20.967336 c. Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński, Współrzędne to 54.117274, 20.605387. 3. Internet ma być dostarczany drogą satelitarną, gwarantujący stały przesył danych przez cały czas, niezależnie od warunków atmosferycznych: - min. przepustowość to 10Mbit (download) i 2 Mbit (upload), - min. limit transferu miesięcznego to 10 GB. - ilość urządzeń wymagających podłączenia do internetu - 1 komputer typu PC na każdej lokalizacji. 4. Termin zainstalowania urządzeń i uruchomienia dostępu do internetu wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00 - Usługi internetowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9615,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9978,00

  • Oferta z najniższą ceną: 9978,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9978,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.