eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni.Ogłoszenie z dnia 2005-09-02

POZYCJA 45320

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Gdynia: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do kontaktów: Andrzej Tomasik, ul. Witomińska, 81-311 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 668-73-11, fax 058 668-72-66, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl, www.pewik.gdynia.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni. 2) Miejsce wykonywania: Gdynia. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Oryginalny kod CPV: 45.25.21.26 - Zakłady uzdatniania wody pitnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.21.26 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Rozbudowa SUW Wiczlino do wydajności 22 000 m3/d wraz z halą filtrów, wymianą pomp II stopnia, zbiornik dwukomorowy wody czystej V= 1500 m3 oraz budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Gdyni w dzielnicy Chwarzno, Wiczlino. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 6000000 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006; robót budowlanych: 20.09.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2007. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP/58/038-9/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Nr projektu 2003/PL/16/P/PE/038. 3) Data wysłania ogłoszenia: 26.08.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.21.26. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Rozbudowa SUW Wiczlino do wydajności 22 000 m3/d wraz z halą filtrów, wymiana pomp II stopnia, zbiornik dwukomorowy wody czystej V = 1500 m3. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1200000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 20.09.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Gdyni w dzielnicy Chwarzno, Wiczlino. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4800000 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 20.09.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.