eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-24

Świętochłowice: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych
Numer ogłoszenia: 34780 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21922 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 032 2453338, faks 032 7707435.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje III pakiety - Załącznik nr 1. Pakiet I - Artykuły biurowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1, Pakiet II - Papiery do drukarki, recepty, koperty, bloki listowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1, Pakiet III - Płyty CD, DVD w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 30.19.20.00 - Wyroby biurowe 30.23.43.00 - Płyty kompaktowe (CD) 30.23.44.00 - Uniwersalne dyski wideo (DVD) .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Artykuły biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5638,12

 • Oferta z najniższą ceną: 5638,12 / Oferta z najwyższą ceną: 9388,63

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Papiery do drukarki, recepty, koperty, bloki listowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27916,67

 • Oferta z najniższą ceną: 27916,67 / Oferta z najwyższą ceną: 32839,33

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Płyty CD, DVD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURTOWNIA PAPIERNICZA Paweł Wysocki, Al. Bielska 80, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2061,97

 • Oferta z najniższą ceną: 2061,97 / Oferta z najwyższą ceną: 2684,11

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.