eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przygotowanie i ekspozycja materiału reklamowego promującego XXII Łódzkie Spotkania Baletowe na oświetlonej wielkoformatowej powierzchni reklamowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-24

Łódź: Przygotowanie i ekspozycja materiału reklamowego promującego XXII Łódzkie Spotkania Baletowe na oświetlonej wielkoformatowej powierzchni reklamowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152
Numer ogłoszenia: 293782 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6339960, faks 042 6319552 , strona internetowa www.operalodz.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i ekspozycja materiału reklamowego promującego XXII Łódzkie Spotkania Baletowe na oświetlonej wielkoformatowej powierzchni reklamowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i ekspozycja materiału reklamowego promującego XXII Łódzkie Spotkania Baletowe na oświetlonej wielkoformatowej powierzchni reklamowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 - całkowita powierzchnia reklamy: 651,1 mkw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00 - Usługi reklamowe .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i ekspozycja materiału reklamowego promującego XXII Łódzkie Spotkania Baletowe na oświetlonej wielkoformatowej powierzchni reklamowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152. Firma Hator Sp. z o.o. jest jedynym Wykonawcą mogącym zrealizować to zamówienie ponieważ jest wyłącznym najemcą powierzchni reklamowej przy ul. Piotrkowskiej 152. Wskazana powierzchnia jest bardzo atrakcyjna do promowania wydarzeń festiwalowych ze względu na usytuowanie nośnika reklamowego na szczytowej ścianie budynku położonego w centrum finansowo-biznesowo-handlowym Łodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się biurowce, domy handlowe, urzędy, centrum rozrywkowo - kinowe, hotele, banki. Reklama widoczna jest z długiego najazdu od ul. Piłsudskiego - głównej arterii komunikacyjnej, poprzez którą przebiega intensywny ruch samochodowy, komunikacji miejskiej oraz pieszych o stałym natężeniu całodobowym. Przygotowany i wyeksponowany materiał reklamowy na wielkoformatowej powierzchni (wymiary reklamy: szerokość: 34,45 metrów, wysokość: 18,9 metrów, całkowita powierzchnia reklamy 651,1 m2) w centrum Łodzi specjalnie z okazji festiwalu pn. XXII Łódzkie Spotkania Baletowe 2013, ma na celu podkreślenie rangi imprezy, a także dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Festiwal, istniejący nieprzerwanie od 1968 roku, jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem baletowym w Polsce o zasięgu międzynarodowym. Jest to najstarsza, cykliczna impreza taneczna w Polsce. W trakcie 22. edycji Łódzkich Spotkań Baletowych 2013 będzie okazja do podziwiania renomowanych zespołów i postaci współczesnego baletu m.in. Ballet National de Marseille (Francja), Ailey II (Stany Zjednoczone), Sidi Larbi Cherkaoui (Belgia/Argentyna) oraz Russel Maliphant (Wielka Brytania). Międzynarodowy wymiar, charakter i prestiż przedsięwzięcia wymagają, aby było ono promowane jak najskuteczniej. Teatr Wielki w Łodzi, jako największa scena w regionie i druga co do wielkości w Polsce, dokłada wszelkich starań, by dotrzeć z informacją do jak najszerszej liczby odbiorców. Zmiana dotychczasowego terminu imprezy - ze względu na modernizację Teatru Łódzkie Spotkania Baletowe odbędą się nie jak dotychczas na przełomie maja i czerwca, ale w październiku i listopadzie - wymaga dodatkowo, aby poinformować zarówno potencjalnych widzów jak i stałych bywalców imprezy o tym ważnym fakcie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • HATOR Sp. z o.o., ul. Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.