eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Wieś Wielka › dostawa 300 sztuk wodomierzy mokrobieżnych klasy min. B za śrubunkami o średnicy DN 20, długość zabudowy L = 130 mm z separacją liczydła wody oraz 600szt zaworów przelotowych grzybkowych DN 20, 3/4 cala, ciśnienie 10 bar, korpus zaworu żeliwo, korpus głowicy mosiądz

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-19

Nowa Wieś Wielka: dostawa 300 sztuk wodomierzy mokrobieżnych klasy min. B za śrubunkami o średnicy DN 20, długość zabudowy L = 130 mm z separacją liczydła wody oraz 600szt zaworów przelotowych grzybkowych DN 20, 3/4 cala, ciśnienie 10 bar, korpus zaworu żeliwo, korpus głowicy mosiądz
Numer ogłoszenia: 27608 - 2013; data zamieszczenia: 19.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217128 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Komunalna 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 38 12 220, faks 0-52 320 65 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 300 sztuk wodomierzy mokrobieżnych klasy min. B za śrubunkami o średnicy DN 20, długość zabudowy L = 130 mm z separacją liczydła wody oraz 600szt zaworów przelotowych grzybkowych DN 20, 3/4 cala, ciśnienie 10 bar, korpus zaworu żeliwo, korpus głowicy mosiądz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 300 sztuk wodomierzy mokrobieżnych klasy min. B za śrubunkami o średnicy DN 20, długość zabudowy L = 130 mm z separacją liczydła wody oraz 600szt zaworów przelotowych grzybkowych DN 20, 3/4 cala, ciśnienie 10 bar, korpus zaworu żeliwo, korpus głowicy mosiądz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00 - Wodomierze 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU GROWO, Gen. Świerczewskiego 28, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34499,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 23430,00

  • Oferta z najniższą ceną: 23430,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23430,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.