eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-08-03

Kraków: Remont kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 264604 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220712 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2668400, 012 2681167, faks 012 2681167.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące; demontaż urządzeń gazowych szt.3 i ponowny ich montaż, wymiana częściowa instalacji gazowej, wymiana instalacji wod-kan, wymiana umywalki wraz z baterią szt.1; wymiana 2szt. baterii zlewozmywakowych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek 53,88 m2, odbicie tynków, wykonanie tynków 67,58m2,gruntowanie ścian, licowanie ścian płytkami 67,58m2, , przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie , wykonanie gładzi i ich malowanie 86,54m2, wymiana 2sz. stolarki drzwiowej wewnętrznej z klamkami i zamkiem, wymiana stolarki okiennej wewn. - okienka podawcze szt. 2,wraz z robotami tynkarskimi, rozebranie posadzek z płytek 21,90m2, wylewek, wykonanie warstw posadzkowych i wylewki , wykonanie izolacji płynnej przeciwwilgociowej oraz ułożenie płytek z kamieni sztucznych 34,26m2,malowanie farbami olejnymi ścian, rur, okapu, wywóz gruzu;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 32955.69 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 27116.60
  • Oferta z najniższą ceną: 27116.60 oferta z najwyższą ceną: 30671.05
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.