eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Przebudowa nawierzchni ul. Staszica w Gnieźnie, etap I

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-10-09

Gniezno: Przebudowa nawierzchni ul. Staszica w Gnieźnie, etap I
Numer ogłoszenia: 257543 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 184849 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4260400, fax 061 4261687.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ul. Staszica w Gnieźnie, etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni ul. Staszica w Gnieźnie, etap I. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację na roboty nawierzchniowe przedmiary robót oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - branża drogowa: - roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej z krawężnikami i obrzeżami, nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej, oznakowanie - branża elektryczna: - demontaż oświetlenia zewnętrznego, rowy dla kabli, układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, badania i pomiary linii kablowej i instal. uziemienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 324507.85 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 324507.85
  • Oferta z najniższą ceną: 324507.85 oferta z najwyższą ceną: 442843.70
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.