eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Roboty remontowo-budowlane Przebudowa części parteru budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-14

Gliwice: Roboty remontowo-budowlane : Przebudowa części parteru budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach
Numer ogłoszenia: 251804 - 2012; data zamieszczenia: 14.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192740 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 230 46 88, faks 32 230 46 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-budowlane : Przebudowa części parteru budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach przy ulicy Kilińskiego 1 związane przebudową i adaptacją części pomieszczeń na parterze budynku Szkoły na pomieszczenia przedszkolne wg dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej opracowanej przez ASMA PROJEKT - J. Piotrowska z siedzibą w Cieszynie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.42.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.23.24.60 - Roboty sanitarne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158598,11

  • Oferta z najniższą ceną: 158598,11 / Oferta z najwyższą ceną: 158598,11

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.