eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 1, 2 i 6.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2006-05-12

POZYCJA 24908

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Radom: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, do kontaktów: inż. Franciszek Bogatek, ul. Traugutta, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. (048) 365 46 52, fax (048) 365 46 51, e-mail: mzdik@mzdik.pl, www.mzdik.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 1, 2 i 6. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.11.22.00 - Usługi autobusowego transportu publicznego Kod CPV wg słownika 2008: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 71211, 71213. 2.3) Kategoria usług: 02 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Planowana liczba wozokilometrów do wykonania w ramach zamówienia: - 1.440.000 +/- 10%. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MZDiK-NZ/P-2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.