eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE POCZTY PNEUMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-11-04

Radom: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE POCZTY PNEUMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU
Numer ogłoszenia: 231371 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196245 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, woj. mazowieckie, tel. (048) 361 39 00, faks (048) 345 11 18, 3451043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE POCZTY PNEUMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie poczty pneumatycznej, złożonej z dwóch niezależnych instalacji: a) instalacji głównej 110 mm przeznaczonej do transportu próbek materiału biologicznego i dokumentów medycznych; b) instalacji pomocniczej 90 mm, przeznaczonej do transportu wycinków tkanek z Bloku Operacyjnego do Laboratorium Patomorfologii. Przedmiotem zamówienia będzie również dostawa dwóch typów pojemników: a) pojemniki standardowe, zamykane dwustronnie - 90 szt.; b) pojemniki hermetyczne, zapewniające pełną wodoszczelność, wyposażone w jednostronne, pewne zamknięcie z ryglem - 10 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.21.51.40 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TRANSMARKET TOMASZ ZWOLIŃSKI, ul. Waszyngtona 55/9, 04-074 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 397905,00

  • Oferta z najniższą ceną: 397905,00 / Oferta z najwyższą ceną: 498245,94

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.