eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Oświetlenie ulic miasta Włocławek w zakresie dostaw energii elektrycznej.Ogłoszenie z dnia 2006-04-28

POZYCJA 22485

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Włocławek: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Włocławek, do kontaktów: Jarosław Kwiatkowski, ul. Zielony Rynek, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4144000, fax 4144257, e-mail: zamowienia@um.wlocl.pl, www.wloclawek.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oświetlenie ulic miasta Włocławek w zakresie dostaw energii elektrycznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 65.31.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Oświetlenie ulic miasta Włocławek w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz ewidencja urządzeń oswietlenia drogowego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 70.33.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 11.08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.13.00.00 - Usługi udzielania kredytu3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 83574589 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP. 3411-1/2004.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 21.04.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kredyt w wysokości 63670525 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 22600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt w wysokości 19904064 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2500000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.