eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › budowa dwóch budynków wielorodzinnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-04-11

POZYCJA 21509

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane Olkusz: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych: 1. AK I - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- B, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/24, 3619/26, 2. AK II - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- A, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/22 Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., do kontaktów: Piotr Piasny Mieczysław Mitka, ul. K. K. Wielkiego, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, fax 032 6430251, e-mail: otbs@neostrada.pl. Adresy internetowe Ogólny adres zamawiającego (URL): www.olkuskitbs.pl Adres profilu nabywcy (URL): 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Spółka z o.o. (100% udziału Gminy Olkusz); Budownictwo i obiekty komunalne. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak. Nr 43 poz. 14380 z 26.02.2007 Wartość zamówienia (bez VAT): 2241115,96 EUR.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych: 1. AK I - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- B, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/24, 3619/26, 2. AK II - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- A, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/22. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Przy ul. Armii Krajowej w Olkuszu (dz. nr 3619/24, 3619/26, 3619/22). 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych: AK I - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- B, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/24, 3619/26 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz AK II - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny- A, Olkusz ul. Armii Krajowej, dz. nr 3619/22 wraz z zagospodarowaniem terenu 1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część nr: Nazwa: V. 1 Data udzielenia zamówienia: 06.04.2007. 2) Liczba otrzymanych ofert: 3. 3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej, ul. Osiecka 3A, 32-300 Olkusz, woj. Polska/małopolskie, tel. (0-32) 643-32-61. 4) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najtańszą i najdroższą ceną (bez VAT): Cena wybranej oferty: 9.798.266,79 Oferta z najniższą ceną: 9.798.266,79 / oferta z najwyższą ceną: 11.315.006,89 Waluta: PLN

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2) Informacje dodatkowe: W wyniku postępowania przetargowego dokonano oceny złożonych ofert. Ze złożonych ofert, dwie oferty nr 1 i 2 przekaraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na wykonanie zadania. Oferta nr 3 (Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej) spełnia wszelkie kryteria SIWZ i zaoferowana cena ryczałtowa jest niższa niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zadania. Jest to oferta o najniższej cenie ryczałtowej (95%wartości punktowej oceny) i maksymalnym okresie gwarancji 96 m-cy (5% wartości punktowej oceny).Ocena punktowa wybranej oferty 100. 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06.04.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.