eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-03

Bielsk Podlaski: Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 210453 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195393 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej przez okres 2 lat. Sprzątaniem objęty jest teren targowiska oraz przyległe place i ulice, w miejscach na których odbywa się handel oraz parking obok szaletu. Obowiązki Wykonawcy: - w okresie zimowym odśnieżanie terenu targowiska, części przyległych placów i ulic w miejscach, w których odbywa się handel, w tym stołów handlowych oraz przejść między nimi oraz parkingu znajdującego obok szaletu i posypywanie piaskiem wszystkich tych miejsc w przypadku gołoledzi (w ciągu całego dnia handlowego). - usuwanie śniegu z zadaszeń wiat handlowych, wywożenie śniegu z terenu targowiska. - w okresie wiosennym, letnim i jesiennym codzienne zamiatanie placu targowiska oraz części przyległych palców i ulic w miejscach, w których odbywa się handel, również pod stołami handlowymi. - usuwanie z miejsc, na których odbywa się handel śmieci i wszelkich nieczystości. - wywóz na koszt wykonawcy śmieci i nieczystości z pojemnika znajdującego się na parkingu obok szaletu oraz małych pojemników umieszczonych między wiatami handlowymi i w innych miejscach targowiska. - prowadzenie szaletu, w tym pobieranie opłat od użytkowników szaletu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie ustalenia cen za korzystanie z szaletu miejskiego i opłacanie z tego wszelkich należności z tytułu prowadzenia szaletu oraz odpowiadanie za należyty stan sanitarny szaletu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 90.91.00.00 - Usługi sprzątania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REAKTYWACJA Natalia Szeszko, ul. Ogrodowa 65, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136585,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 72000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 202800,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.