eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 przez Toruńską Agendę Kulturalną.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-12

Toruń: Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 przez Toruńską Agendę Kulturalną.
Numer ogłoszenia: 18080 - 2013; data zamieszczenia: 12.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 516804 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 03 33, faks 56 651 02 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 przez Toruńską Agendę Kulturalną..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie ochrony osób i mienia podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 (do 4.500 roboczogodzin), w tym: ochronę koncertu sylwestrowego od godz.21:00 31.01.2013 do 2:00 01.01.2014 w trybie imprezy masowej na 2000 osób oraz przygotowanie pełnej i prawidłowej dokumentacji na trzy imprezy masowe realizowane przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie 75.24.10.00 - Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64980,90

  • Oferta z najniższą ceną: 64980,90 / Oferta z najwyższą ceną: 92434,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.