eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsi Jankówko i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-01

Gniezno: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsi Jankówko i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno.
Numer ogłoszenia: 17139 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3293 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Gnieźnie, Al. Reymonta 2, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4245750, faks 061 4245751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsi Jankówko i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebieg, średnice i długości projektowanej sieci gazowej wg poglądowej mapy, stanowiącej załącznika do niniejszej specyfikacji : dn 125 dł. ok. 3,43 km, dn 110 dł. ok. 0,60 km, dn 90 dł. ok. 4,75 km, dn 63 dł. ok.5,65 km, dn 40 dł. ok. 1,5 km. Dokumentacja winna być opracowana wg wytycznych do projektowania wydanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa. Jednostka Projektująca, zobowiązana jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji winno uwzględniać uprzednie rozpoznanie w terenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20 - 74.23.22.20 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci gazowej bez przyłączy we wsi Jankówko i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 96432,00

  • Oferta z najniższą ceną: 96432,00 / Oferta z najwyższą ceną: 170970,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.