eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczucin › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2017r

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-30

Szczucin: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2017r
Numer ogłoszenia: 168897 - 2016; data zamieszczenia: 30.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115019 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin, woj. małopolskie, tel. 14 643 51 39, faks 14 643 40 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2017r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 01.09.2016 r. do 31 lipca 2017 r. Dowóz dzieci do Szkół Specjalnych będzie wykonywany w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem szkolnym ustalonym przez MEN z wyłączeniem ferii wiosennych i zimowych, oraz innych dni wolnych od nauki natomiast do Ośrodków Rewalidacyjno - Wychowawczych w dni pracy Ośrodków. Ilość dowożonych dzieci ( 21 ): 1. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dulczy Małej - 7 osób w tym: z miejscowości Szczucin 1 osoba z miejscowości Borki 3 osoby z miejscowości Brzezówka 1 osoba z miejscowości Łęka Szczucińska 1 osoba z miejscowości Skrzynka 1 osoba 2. Do ORW Pień - 5 osób w tym: z miejscowości Szczucin 5 osób 3. Do ORW Kupienin - 2 osoby w tym: z miejscowości Łęka Szczucińska 1 osoba z miejscowości Szczucin 1 osoba 4. Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Kupieninie - 3 osoby w tym: z miejscowości Szczucin 2 osoby z miejscowości Borki 1 osoba 6. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie - 4 osoby w tym: z miejscowości Lubasz - 1 osoba z miejscowości Laskówka Del - 1 osoba z miejscowości Łęka Szczucińska - 1 osoba z miejscowości Radwan - 1 osoba Uczniowie dowożeni do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dulczy Małej są dowożeni od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 natomiast do ORW Pień, ORW w Kupieninie, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Kupieninie i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie od 1 września 2016 do 31 lipca 2017. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dowożonych dzieci określonej w SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca dostosuje bądź wykorzysta dodatkowy środek transportu dla zabezpieczenia dowozu dzieci niepełnosprawnych. Powyższe zmiany mogą być wprowadzone w formie aneksu do umowy. Opiekę nad uczniami zapewnia Wykonawca. Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi dowozu. Trasę i godziny dowozu Wykonawca uzgodni z dyrektorem GZO w Szczucinie Zamawiający wymaga aby odbiór i odwóz dowożonych dzieci następował bezpośrednio z i do ich miejsca zamieszkania Godziny przywozów i odwozów: 1. SP ,ORW i NPS w Kupieninie: dowóz do placówek w godz 7:40 - 7:50 , rozpoczęcie odwozu po godz 14:00; 2. SP i Gim w Dulczy Małej : dowóz do placówek w godz 7:50 - 8:00, rozpoczęcie odwozu po godz 14:00; 3. ORW w Pniu : dowóz do placowki w godz 7:50 - 8:00, rozpoczęcie odwozu po godz 14:00;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Produkcyjno - Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 77700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 77700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128538,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.