eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-23

Wrocław: Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem.
Numer ogłoszenia: 160116 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54750 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7652343, faks 071 795 66 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym ich zasiedleniem. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: 1)Przedmiary robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych stanowiące zbiorczy załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ 3)Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - Obejmuje 10 mieszkań w Bolesławcu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przesiębiorstwo Budowlane AGBUD Agnieszka Lamek, Merkurego 3B/6, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60839,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46713,68

 • Oferta z najniższą ceną: 46713,68 / Oferta z najwyższą ceną: 83648,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - Obejmuje 2 mieszkania w Bolesławcu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowalany Andrzej Borusiewicz, Różana 44, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4911,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4298,40

 • Oferta z najniższą ceną: 4298,40 / Oferta z najwyższą ceną: 7900,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3 -Obejmuje 1 mieszkanie w Jeleniej Górze (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Borusiewicz, ul. Różana 44, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27570,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42016,28

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4 - Obejmuje 8 mieszkań w Brzegu oraz 1 mieszkanie w Ząbkowicach ŚLąskich (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo-Budowlana GLATKI Glatki Robert, Kamieniec 19, 46-090 Popielów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140971,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 119884,03

 • Oferta z najniższą ceną: 20520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 166807,61

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5 - Obejmuje 1 mieszkanie w Brzegu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa KARAS, ul.Wesoła 1S, 49-300 Pawłów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1817,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1547,72

 • Oferta z najniższą ceną: 1547,72 / Oferta z najwyższą ceną: 3339,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6 - Obejmuje 2 mieszkania w Kłodzku, 1 mieszkanie w Wałbrzychu, 2 mieszkania w Lądku (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przestrzelski, Gruszów 1, 58-124 Marcinowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59937,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57307,34

 • Oferta z najniższą ceną: 57307,34 / Oferta z najwyższą ceną: 91044,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 7 - Obejmuje 1 mieszkanie w Nysie, 2 mieszkania w Prudniku (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RADOBUD Radosław Wandzel, Burgrabice 90, 48-355 Burgrabice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58769,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56638,96

 • Oferta z najniższą ceną: 56638,96 / Oferta z najwyższą ceną: 73662,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie nr 8 - Obejmuje 3 mieszkania w Oleśnicy (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przestrzelski, Gruszów 1, 58-124 Marcinowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41932,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38465,21

 • Oferta z najniższą ceną: 38465,21 / Oferta z najwyższą ceną: 54518,03

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie nr 9 - Obejmuje 8 mieszkań w Opolu, 2 mieszkania w Kędzierzynie Koźlu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo-Budowlana GLATKI Glatki Norbert, Ul. Kamieniec 19, 46-090 Popielów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142617,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 125862,67

 • Oferta z najniższą ceną: 125862,67 / Oferta z najwyższą ceną: 179065,52

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie nr 10 - Obejmuje 8 mieszkań we Wrocławiu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANT-BUD Usługi Ogólnobudowlane Antoni Kozłowski, Ul. Pocztowa 3, 56-210 Wąsosz, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144149,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 127900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 127900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190457,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie nr 11 - Obejmuje 1 mieszkanie we Wrocławiu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przestrzelski, Gruszów 1, 58-124 Marcinowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1362,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1161,89

 • Oferta z najniższą ceną: 881,51 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,43

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.