eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonanie altany ogrodowej oraz wykonanie zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29.

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-07-22

Numer ogłoszenia: 152819 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151043 - 2016 data 22.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, fax. 032 2513766.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonania zgodnie z koncepcją altany ogrodowej oraz wykonania zgodnie z projektem zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29. Aktualnie na tym terenie prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie na cele biurowo - usługowe istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Etap I -ukształtowanie i niwelację terenu od zachodniej, południowej i wschodniej części nieruchomości oraz ukształtowanie istniejących skarp. -przygotowaniu podłoża polegającego m.in. na: chemicznym zwalczeniu chwastów i obumarłych roślin, usunięcie warstwy wyjałowionego humusu, oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałych po pracach budowlanych, wymianę gruntu zgodną z projektem, przekopanie i użyźnienie gruntu, nawiezienie ziemi urodzajnej, zastosowanie nawozów mineralnych -założenie trawników. Przewiduje się wykonanie około 1200 m2 trawników dywanowych. Podaną powierzchnię należy traktować, jako orientacyjną. Należy zweryfikować podaną powierzchnię. -wykonaniu nasadzeń zgodnie z załączoną listą roślin stanowiącą załącznik A1 i projektem zieleni a. Przewiduje się wykonanie nasadzeń 65 egzemplarzy drzew i dojrzałych krzewów oraz około 242 m żywopłotu z klonu polnego; krzewów okrywowych; kompozycji traw, bylin i bylin o charakterze okrywowym.. -cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne koron istniejących drzew załącznikiem A4 -wykonanie altany ogrodowej zgodnie z koncepcją będącą załącznikiem A5. -wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu warsztatowego altany ogrodowej na podstawie koncepcji. Należy uwzględnić koszty oświetlenia wewnętrznego altany ogrodowej - wykonaniu instalacji nawadniającej zgodnie z projektem. Fragmenty instalacji nawadniającej, która przebiega w miejscach, które będą zakryte nawierzchnią utwardzoną, parking, należy wykonać w pierwszej kolejności. Wykonawca musi wejść w porozumienie z Wykonawcą aktualnie wykonywanych prac budowlanych na tej nieruchomości, w celu wykonania powyższych instalacji, przed wykończeniem nawierzchni utwardzonych. Etap II wykonie nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych) 9 drzew zgodnie z pkt. 6 decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. załącznik A2. Nasadzenia 9 drzew opisane w decyzji w punkcie 6 będą wykonane, jako niezależne nasadzenia na sąsiedniej działce nr 285 będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Lista drzew do nasadzenia stanowi załącznik A3. Nasadzenia będą wykonane w terminie 45 dni od wezwania do jego wykonania przez Zamawiającego i zgodnie decyzją, muszą być wykonane nie później niż do 29 grudnia 2018 r. Dotyczy Etapu I i II Utrzymanie trawnika - w zakresie pielęgnacji trawników, wykonawcę obowiązuje wykonanie 6 pierwszych koszeń co 7-10 dni. Zamawiający oczekuje 3 letniego gwarancyjnego okresu pielęgnacji drzew i krzewów. W tym czasie niezbędna jest systematyczna kontrola wilgotności podłoża, żywotności drzew i krzewów, stabilności drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec - październik) należy co najmniej raz w tygodniu kontrolować wilgotność podłoża, w razie konieczności podlać rośliny. Termin gwarancji wynika z decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. będącej załącznikiem A2. UWAGA: Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie koron istniejących drzew, powinny być prowadzone ręcznie, tak, aby unikać uszkodzenia korzeni drzew. Nie dopuszcza się poruszania się ciężkiego sprzętu (koparki, samochody dostawcze i ciężarowe, ciągniki rolnicze i inny sprzęt zmechanizowany) w obrębie rzutu koron drzew istniejących. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą następujące elementy, znajdujące się w dokumentacji projektowej zieleni: wycinka drzew i krzewów oraz fundamenty altany ogrodowej Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy i informacyjny i mogą nie zawierać całości robót wynikających z dokumentacji projektowej..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonania zgodnie z koncepcją altany ogrodowej oraz wykonania zgodnie z projektem zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29. Aktualnie na tym terenie prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie na cele biurowo - usługowe istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Etap I -ukształtowanie i niwelację terenu od zachodniej, południowej i wschodniej części nieruchomości oraz ukształtowanie istniejących skarp. -przygotowaniu podłoża polegającego m.in. na: chemicznym zwalczeniu chwastów i obumarłych roślin, usunięcie warstwy wyjałowionego humusu, oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałych po pracach budowlanych, wymianę gruntu zgodną z projektem, przekopanie i użyźnienie gruntu, nawiezienie ziemi urodzajnej, zastosowanie nawozów mineralnych -założenie trawników. Przewiduje się wykonanie około 1200 m2 trawników dywanowych. Podaną powierzchnię należy traktować, jako orientacyjną. Należy zweryfikować podaną powierzchnię. -wykonaniu nasadzeń zgodnie z załączoną listą roślin stanowiącą załącznik A1 i projektem zieleni a. Przewiduje się wykonanie nasadzeń 65 egzemplarzy drzew i dojrzałych krzewów oraz około 242 m żywopłotu z klonu polnego; krzewów okrywowych; kompozycji traw, bylin i bylin o charakterze okrywowym.. -cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne koron istniejących drzew załącznikiem A4 -wykonanie altany ogrodowej zgodnie z koncepcją będącą załącznikiem A5. -wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu warsztatowego altany ogrodowej na podstawie koncepcji. Należy uwzględnić koszty oświetlenia wewnętrznego altany ogrodowej - wykonaniu instalacji nawadniającej zgodnie z projektem. Fragmenty instalacji nawadniającej, która przebiega w miejscach, które będą zakryte nawierzchnią utwardzoną, parking, należy wykonać w pierwszej kolejności. Wykonawca musi wejść w porozumienie z Wykonawcą aktualnie wykonywanych prac budowlanych na tej nieruchomości, w celu wykonania powyższych instalacji, przed wykończeniem nawierzchni utwardzonych. Etap II wykonie nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych) 9 drzew zgodnie z pkt. 6 decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. załącznik A2. Nasadzenia 9 drzew opisane w decyzji w punkcie 6 będą wykonane, jako niezależne nasadzenia na sąsiedniej działce nr 285 będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Lista drzew do nasadzenia stanowi załącznik A3. Nasadzenia będą wykonane w terminie 45 dni od wezwania do jego wykonania przez Zamawiającego i zgodnie decyzją, muszą być wykonane nie później niż do 29 grudnia 2018 r. Dotyczy Etapu I i II Utrzymanie trawnika - w zakresie pielęgnacji trawników, wykonawcę obowiązuje wykonanie 6 pierwszych koszeń co 7-10 dni. Zamawiający oczekuje 3 letniego gwarancyjnego okresu pielęgnacji drzew i krzewów. W tym czasie niezbędna jest systematyczna kontrola wilgotności podłoża, żywotności drzew i krzewów, stabilności drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec - październik) należy co najmniej raz w tygodniu kontrolować wilgotność podłoża, w razie konieczności podlać rośliny. Termin gwarancji wynika z decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. będącej załącznikiem A2. UWAGA: Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie koron istniejących drzew, powinny być prowadzone ręcznie, tak, aby unikać uszkodzenia korzeni drzew. Nie dopuszcza się poruszania się ciężkiego sprzętu (koparki, samochody dostawcze i ciężarowe, ciągniki rolnicze i inny sprzęt zmechanizowany) w obrębie rzutu koron drzew istniejących. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi, znajdująca się w dokumentacji projektowej zieleni: wycinka drzew i krzewów. Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy i informacyjny i mogą nie zawierać całości robót wynikających z dokumentacji projektowej..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.