eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Transport materiałów drogowych z Krakowa - Nowa Huta na teren Gminy Bochnia.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-05-14

Bochnia: Transport materiałów drogowych z Krakowa - Nowa Huta na teren Gminy Bochnia.
Numer ogłoszenia: 100728 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 76371 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 014 6123361 w. 26, fax 014 6119922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport materiałów drogowych z Krakowa - Nowa Huta na teren Gminy Bochnia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Transport materiałów drogowych z Nowej Huty na teren gminy Bochnia dla nastepujacych rejonów: Rejon nr I: Baczków, Buczyna, Cikowice, Stanisławice, Damienice, Gawłów, Krzyżanowice, Proszówki, Słomka, Chełm, Ostrów Szlachecki, Bogucice, Majkowice, Siedlec, Stradomka, Łapczyca, Moszczenica, Nieszkowice Małe. Rejon nr II: Zatoka, Bessów, Brzeźnica, Cerekiew, Pogwizdów, Gorzków, Dąbrowica, Gierczyce, Grabina, Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.12.21.30 - Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem Kod CPV wg słownika 2008: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 67000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Transport materiałów drogowych z Nowej Huty do Rejonu nr I.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nieregularny Przewóz Towarów Zdzisław Suder, ul. Murowianka 2/23, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 15.98/1 tonę
  • Oferta z najniższą ceną: 15.98/1 tonę / oferta z najwyższą ceną: 17.00/1 tonę
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Transport materiałów drogowych z Nowej Huty do Rejonu nr II.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Ryszard Birkowski, Zawada 44, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 19.39/1 tonę
  • Oferta z najniższą ceną: 19.39/1 tonę / oferta z najwyższą ceną: 22.54/1 tonę
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.