eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( 8 lokali ) z garażem podziemnym wraz z przyłączami, uzbrojeniem zewnętrznym, robotami drogowymi i ogrodniczymi w PruszkowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-04-10


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 758 71 09
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Piotr Gryz
Telefon: 22 758 71 09
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( 8 lokali ) z garażem podziemnym wraz z przyłączami, uzbrojeniem zewnętrznym, robotami drogowymi i ogrodniczymi w Pruszkowie

Miasto: Pruszków

Województwo: mazowieckie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-07


TREŚĆ PRZETARGU

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Pruszkowie, ul. Bolesława Prusa 86

 

OGŁASZA PRZETARG

dla przedsiębiorstw wykonawczych na realizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym,

Andrzeja 20A w oś. ,,Wyględówek" w Pruszkowie

 

 • Liczba kondygnacji 4

 • Liczba mieszkań 8

 • Powierzchnia użytkowa mieszkań 409,39m2

 • Liczba miejsc postojowych w podziemnym garażu

wielostanowiskowym 9

 • Realizacja budynku metodą tradycyjną wraz z przyłączami, uzbrojeniem zewnętrznym, robotami drogowymi i ogrodniczymi.

Warunki wymagane od oferentów i dokumenty uwiarygodniające ubiegających się o zamówienie. Oferta powinna zawierać:

 1. Zakres oferowanych robót i proponowana cena oraz termin realizacji.

 2. Wypełniony i podpisany wzór umowy na realizację ww. budynku mieszkalnego, złożony w opieczętowanej kopercie.

 3. Zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed terminem złożenia oferty.

 4. Wpisy do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Aktualne uprawnienia i zaświadczenie o przynależności kierownika robót do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 6. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę powinny być podpisane i ostemplowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta wymienione w rejestrze handlowym firmy, lub przez inne osoby przez nie upoważnione.

 7. Dowód wniesienia wadium wg określonego niżej zestawienia:

a) Roboty budowlane kubaturowe 25.000,0zł

b) Roboty zewnętrzne budowlane 5.000,0zl

c) Roboty sanitarne wewnętrzne wod-kan 4.000,0zł

d) Roboty sanitarne wewnętrzne c.o. 4.000,0zł

e) Węzeł C.O. 2.000,0zł

f) Roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej 4.000,0zł

g) Rozbiórka i budowa linii kablowej NN 1.000,0zł

h) Przyłącze instalacji wod-kan 1.000,0zł

i) Przyłącze kanalizacji deszczowej 2.000,0zł

j) Sieć wodociągowa 2.000,0zl

k) Odwodnienie garażu podziemnego 1.000,0zl

l) Wentylacja mechaniczną garażu 4.000,0zł

m) Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu

oraz przebudowa inst. wew. gazu

bud Andrzeja 20 3.000,0zł

Wpłaty należy dokonać na konto PSM w PKO BP S.A. nr: 11 1020 1055 0000 9102 0015 1233 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem.

 1. Będą rozpatrywane oferty uwzględniające wyłącznie zakres robót zgodny z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oferty nie będą brane pod uwagę.

 

Oferty należy składać w sekretariacie PSM (pok. 24) najpóźniej do dnia 7.05.2019 r. (wtorek) do godz. 1400.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej PSM.

 

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja techniczna budynku do wglądu w dziale technicznym PSM, pok 32 ( tel. 22 758 71 09 wew . 115), lub na stronie internetowej pod adresem: www.psm.pruszkow.pl

 

Pytania do przetargu należy przesyłać mailem pod adres p.gryz@psm-pruszkow.pl lub telefonicznie tel. 22 758 71 09 wew. 115 w godzinach pracy Działu Technicznego poniedziałek - piątek 700- 1500.

 ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.