eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH - przetargiZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-07-09
2024-07-25
Wielkie Drogi Roboty budowlane ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH Modernizacja boisk do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki przy ZPEOW w Wielkich Drogach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-14
2023-03-30
Wielkie Drogi Roboty budowlane ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn:" Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach "
2023-02-02
2023-02-14
Wielkie Drogi Usługi ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn:" Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach ".
2020-10-30
brak danych
Wielkie Drogi Roboty budowlane Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Modernizacja energetyczna w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2020-03-20
2020-03-30
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn:"Modernizacja energetyczna w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach"
2020-01-20
2020-02-04
Wielkie Drogi Roboty budowlane Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Modernizacja energetyczna w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017-10-02
2017-10-10
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno - Oświatowo- Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017-02-16
2017-03-03
Wielkie Drogi Roboty budowlane Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego.
2014-02-24
2014-02-27
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
2014-02-24
2014-02-27
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2014-02-24
2014-02-27
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - kelner z elementami savoir vivre i sztuki barmaństwa
2014-02-17
2014-02-20
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
2014-02-17
2014-02-20
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
2014-01-17
2014-01-24
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu
2014-01-17
2014-01-24
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu
2013-10-09
2013-10-16
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
2013-10-09
2013-10-16
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków
2013-09-17
2013-09-20
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2013-09-17
2013-09-20
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
2013-02-14
2013-02-18
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2013-02-14
2013-02-18
Wielkie Drogi usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-17
brak danych
Wielkie Drogi Roboty budowlane ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn:" Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach "
2023-03-08
brak danych
Wielkie Drogi Usługi ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn:" Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach ".
2020-04-28
brak danych
Wielkie Drogi Roboty budowlane Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Modernizacja energetyczna w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2020-04-23
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn:"Modernizacja energetyczna w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach"
2017-11-15
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno - Oświatowo - Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017-03-30
brak danych
Wielkie Drogi Roboty budowlane Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego.
2014-03-08
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2014-03-08
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
2014-03-08
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - kelner z elementami savoir vivre i sztuki barmaństwa
2014-03-01
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
2014-03-01
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
2014-01-29
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu
2014-01-29
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu
2013-10-19
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
2013-10-19
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków
2013-09-30
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
2013-09-30
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2013-02-27
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie kursu zawodowego - glazurnik
2013-02-27
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
2013-02-10
brak danych
Wielkie Drogi Usługi Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.