eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.
Wiśniowa 50
32-626 Jawiszowice
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

7

Łączna wartość
wygranych przetargów

54 783 255 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. zamówień to 54 783 255,33 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 17 395 839,86 PLN w ramach ogłoszonego przez PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetargu, którego przedmiotem było I Etap: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej-zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 881/16 z dnia 27.09.2016r..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 437 237,34 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wzmocnienie konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu - etap II Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich.


Liczba udzielonych firmie BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 1 15 227 679,34 PLN 1
2022 2 24 367 839,86 PLN 2
2021 1 9 441 000,00 PLN 1
2014 1 449 292,10 PLN 1
2013 2 5 297 444,03 PLN 2
RAZEM: 7 54 783 255,33 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (7 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 54 783 255,33 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty budowlane w zakresie budynkówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Cieszyn (3 przetargi na łączną kwotę 12 281 498,79 zł). Oświęcim (1 przetarg na łączną kwotę 437 237,34 zł). Ustroń (1 przetarg na łączną kwotę 9 441 000,00 zł). Tychy (1 przetarg na łączną kwotę 15 227 679,34 zł). Pszczyna (1 przetarg na łączną kwotę 17 395 839,86 zł).

Lista przetargów, w których firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-08-09 Tychy

Tyskie TBS Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Spacerowej wraz z robotami towarzyszącymi.
15 227 679,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 15 227 679,34 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-06-27 Pszczyna

PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Roboty budowlane

I Etap: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej-zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 881/16 z dnia 27.09.2016r.
17 395 839,86 PLN
2022-06-14 Cieszyn

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Cieszynie
6 972 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 24 367 839,86 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-07-29 Ustroń

"TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Roboty budowlane

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.
9 441 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 9 441 000,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-01 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Wojska Polskiego w Cieszynie
449 292,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 449 292,10 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-21 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
4 860 206,69 PLN
2013-06-06 Oświęcim

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich
Roboty budowlane

Wzmocnienie konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu - etap II
437 237,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 5 297 444,03 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie