eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS "

Dane wykonawcy:

KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS "
14
32-020 Szczygłów
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

26

Łączna wartość
wygranych przetargów

6 748 988 zł

Liczba zamawiających

5

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS ", najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " zamówień to 6 748 987,58 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Gminy Zabierzów.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 728 076,56 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy Zabierzów przetargu, którego przedmiotem było Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 4 036,32 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usunięcie szkód powstałych na drogach i ciekach gminnych w wyniku załamania się pogody i obfitych opadów atmosferycznych w miejscowości Zelków - Gacki. Przetarg ogłoszony był przez Urząd Gminy Zabierzów.


Liczba udzielonych firmie KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 994 541,17 PLN 1
2023 4 1 364 363,34 PLN 2
2022 8 2 348 989,13 PLN 2
2021 5 1 080 530,89 PLN 2
2017 4 616 649,41 PLN 4
2013 1 339 877,32 PLN 1
2009 1 4 036,32 PLN 1
RAZEM: 26 6 748 987,58 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (21 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 5 949 683,17 zł). Przetargi, w których wygrywa firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty odwadniające, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie odwadniania gruntu, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, Roboty drogowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Zabierzów (15 przetargów na łączną kwotę 4 658 785,49 zł). Wieliczka (6 przetargów na łączną kwotę 721 248,92 zł). Tomaszkowice (3 przetargi na łączną kwotę 994 541,17 zł). Mogilany (1 przetarg na łączną kwotę 66 420,00 zł). Skawina (1 przetarg na łączną kwotę 307 992,00 zł).

Lista przetargów, w których firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-05 Tomaszkowice

Gmina Biskupice
Usługi

"Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r." - część 1
182 655,00 PLN
  Tomaszkowice

Gmina Biskupice
Roboty budowlane

1. Remont drogi gminnej nr 560045 K "Do Dobranowic w Sławkowicach" 2. Remont drogi gminnej nr 560039 K "Malarczyk-Cmentarz w Łazanach"
811 886,17 PLN
2024-02-05   1. Remont drogi gminnej nr 560045 K "Do Dobranowic w Sławkowicach" 2. Remont drogi gminnej nr 560039 K "Malarczyk-Cmentarz w Łazanach" - część 2 503 246,92 PLN
2024-02-05   1. Remont drogi gminnej nr 560045 K "Do Dobranowic w Sławkowicach" 2. Remont drogi gminnej nr 560039 K "Malarczyk-Cmentarz w Łazanach" - część 1 308 639,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 994 541,17 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-25 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

"Wykonanie dodatkowych robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów w 2023r."
168 098,49 PLN
2023-07-20 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka - II etap 2023r. - część 1
98 323,64 PLN
2023-05-24 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

BUDOWA MURU OPOROWEGO I DOJŚCIA DO MOSTKU OD STRONY UL. KRÓTKIEJ W M. BALICE
384 008,07 PLN
2023-03-20 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

"Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów w 2023r, pol. na: wyk. drenaży, konserwacji rowów, regulacji cieków, budowie kanałów burzowych, wyk. umocnień i przepustów oraz innych robót"
713 933,14 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 364 363,34 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-02 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

"Budowa miejsc postojowych na działce nr 411/26 w Zabierzowie"
319 343,62 PLN
2022-12-02 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY AKACJOWEJ W RZĄSCE
243 328,65 PLN
2022-11-04 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remont dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2022r. - roboty podobne rej. I
62 947,16 PLN
2022-09-29 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Zagospodarowanie dz. nr 106/9 w Burowie
294 062,18 PLN
2022-08-24 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Modernizacja dróg rolniczych
247 888,53 PLN
2022-06-21 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Budowa przeprawy mostowej nad potokiem Bolechówka w ciągu ul. Turystycznej (pomiędzy dz. nr 262, a dz. nr 310) w m. Bolechowice
284 590,12 PLN
2022-04-21 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2022r. - część 1
168 752,31 PLN
2022-03-23 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów
728 076,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 2 348 989,13 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-10 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów w 2021r Etap-IV
137 022,52 PLN
2021-07-20 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

"Wykonanie 3-ch zadań odwodnieniowych na terenie gminy Zabierzów" - część 2
179 171,70 PLN
2021-07-20 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi DP 2128K (ul. Wyspiańskiego dz. nr 701/1) polegająca na przebudowie rowu w miejscowości Rudawa, gm. Zabierzów
397 818,85 PLN
2021-06-28 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów w 2021r Etap-II.
217 529,42 PLN
2021-05-13 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2021r. - Rejon nr 1
148 988,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 080 530,89 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-22 Wieliczka

Gmina Biskupice
Dostawy

Dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem
145 140,00 PLN
2017-06-01 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remonty doraźne dróg o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2017r.
97 097,41 PLN
2017-04-04 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Dostawy

Dostawa kruszywa łamanego porfirowego wraz z usługą wbudowania w nawierzchnię dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina
307 992,00 PLN
2017-03-22 Mogilany

Gmina Mogilany
Roboty budowlane

Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem naZadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
66 420,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 616 649,41 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-04-05 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Wykonanie robót melioracyjnych na terenie Gminy Zabierzów w 2013r, polegających nawykonaniu drenaży, konserwacji rowów, regulacji cieków, odwodnieniu dróg, budowie i czyszczeniu kanałów burzowych, wykonaniu umocnień i przepustów, rekultywacji działek gminnych w zakresie określonym w przedmiarach robót szt=37.
339 877,32 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 339 877,32 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-06-30 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Usunięcie szkód powstałych na drogach i ciekach gminnych w wyniku załamania się pogody i obfitych opadów atmosferycznych w miejscowości Zelków - Gacki.
4 036,32 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma KRZYSZTOF WAJDA P.P.H.U " ELIS " najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 4 036,32 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie