eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski

Dane wykonawcy:

Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski
142
59-540 Sokołowiec
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2022 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

14

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 477 223 zł

Liczba zamawiających

4

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski zamówień to 3 477 222,65 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Złotoryja.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 494 460,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Złotoryja przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi na dz. nr 737, 738, 735 w Wilkowie wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania - część 2.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 34 660,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej z własnym materiałem i sprzętem na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi Przetarg ogłoszony był przez POWIAT ZŁOTORYJSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG.


Liczba udzielonych firmie Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 2 216 316,00 PLN 1
2023 4 1 289 281,87 PLN 3
2022 8 1 971 624,78 PLN 3
RAZEM: 14 3 477 222,65 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (10 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 2 936 312,65 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi odśnieżaniaPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Złotoryja (13 przetargi na łączną kwotę 3 094 223,17 zł). Wojcieszów (1 przetarg na łączną kwotę 382 999,48 zł).

Lista przetargów, w których firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-02 Złotoryja

POWIAT ZŁOTORYJSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Usługi

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej z własnym materiałem i sprzętem na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi
181 656,00 PLN
2024-01-04 Złotoryja

POWIAT ZŁOTORYJSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Usługi

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej z własnym materiałem i sprzętem na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi
34 660,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 216 316,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-04 Złotoryja

POWIAT ZŁOTORYJSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Usługi

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej z własnym materiałem i sprzętem na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi
187 110,00 PLN
2023-11-16 Złotoryja

Powiat Złotoryjski
Roboty budowlane

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610 D w m. Wilków
389 999,79 PLN
2023-11-09 Złotoryja

Powiat Złotoryjski
Roboty budowlane

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612 D w m. Zagrodno
329 172,60 PLN
2023-10-02 Wojcieszów

GMINA WOJCIESZÓW
Roboty budowlane

"Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej" w zakresie budowy chodników na ul. Słonecznej w Wojcieszowie
382 999,48 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 289 281,87 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-13 Złotoryja

POWIAT ZŁOTORYJSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Usługi

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej z własnym materiałem i sprzętem na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi
137 484,00 PLN
2022-11-18 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz. 521, 391 w Prusicach
239 112,00 PLN
2022-07-13 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr 482 w miejscowości Prusice
179 949,00 PLN
2022-07-13 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr 488 w miejscowości Prusice
281 670,00 PLN
2022-03-01 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejscowości Lubiatów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej
168 000,00 PLN
2022-03-01 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściami w Wilkowie-Osiedlu
190 949,78 PLN
2022-03-01 Złotoryja

Gmina Złotoryja
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz. nr 737, 738, 735 w Wilkowie wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania - część 2
494 460,00 PLN
2022-01-11 Złotoryja

Powiat Złotoryjski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2617D W M. GIERAŁTOWIEC
280 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Usługowa SPEC Jarosław Romanowski najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 971 624,78 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.