eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ

Dane wykonawcy:

STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ
Zesłańców Polskich 96D/1
04-439 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

3

Łączna wartość
wygranych przetargów

16 070 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ zamówień to 16 070,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 7 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie przetargu, którego przedmiotem było Usługa konserwacji i napraw kserokopiarek Kyocera Mita znajdujących się w komórkach organizacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 550,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych MITA na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Przetarg ogłoszony był przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.


Liczba udzielonych firmie STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 3 16 070,00 PLN 2
RAZEM: 3 16 070,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (3 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 16 070,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych, Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek, Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek, Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (3 przetargi na łączną kwotę 16 070,00 zł).

Lista przetargów, w których firma STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-24 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Usługi

Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych KYOCERA na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
5 520,00 PLN
2016-10-06 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie
Usługi

Usługa konserwacji i napraw kserokopiarek Kyocera Mita znajdujących się w komórkach organizacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
7 000,00 PLN
2016-07-28 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Usługi

Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych MITA na potrzeby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3 550,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STONE SERWIS WOJCIECH SIENKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 16 070,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.