eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ELTBUD Władysław Wyszyński

Dane wykonawcy:

ELTBUD Władysław Wyszyński
Słoneczna 6
96-315 Jesionka
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ELTBUD Władysław Wyszyński opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

58

Łączna wartość
wygranych przetargów

37 918 499 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ELTBUD Władysław Wyszyński, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ELTBUD Władysław Wyszyński zamówień to 37 918 499,16 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (17 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY".

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 24 834 763,00 PLN w ramach ogłoszonego przez "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY" przetargu, którego przedmiotem było Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (6 lokali).

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 19 328,97 PLN. Przedmiot tego zamówienia to remont podłoża w lokalu użytkowym wraz z wykonaniem zasilających linii elektrycznych przy ul. Wolskiej 66. Przetarg ogłoszony był przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


Liczba udzielonych firmie ELTBUD Władysław Wyszyński zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ELTBUD Władysław Wyszyński w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 9 2 665 750,49 PLN 1
2022 17 27 739 501,01 PLN 1
2021 15 3 075 973,49 PLN 2
2020 1 50 380,00 PLN 1
2018 1 432 551,88 PLN 1
2017 8 2 255 327,67 PLN 1
2016 7 1 699 014,62 PLN 1
RAZEM: 58 37 918 499,16 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (46 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 35 090 831,26 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ELTBUD Władysław Wyszyński najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ELTBUD Władysław Wyszyński wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (58 przetargów na łączną kwotę 37 918 499,16 zł).

Lista przetargów, w których firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-04 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

konserwacja, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, san. i elek. w bud. i lok. mieszkalnych, użytkowych w 2024 r. na terenie TZOM Ogrodowa - wolna ręka
430 587,99 PLN
2023-12-04 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 szt.) - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2023 roku.
195 262,77 PLN
2023-09-12 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (12 szt.) w budynku zabytkowym przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
548 001,19 PLN
2023-08-22 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 szt.), administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - TZOM Ogrodowa w 2023 roku.
260 687,38 PLN
2023-07-28 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
134 111,11 PLN
2023-07-27 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2023 r. na terenie TZOM Ogrodowa.
434 997,84 PLN
2023-07-03 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
134 222,22 PLN
2023-04-21 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (10 lokali).
389 879,99 PLN
2023-03-02 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
138 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 665 750,49 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-16 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w 2023 r. na terenie TZOM Ogrodowa - zamówienie na roboty podobne.
468 135,29 PLN
2022-12-13 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w 2023 r. na terenie TZOM Nowolipki - zamówienie na roboty podobne.
205 147,58 PLN
2022-11-30 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
150 122,22 PLN
2022-11-30 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (4 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - TZOM - Ogrodowa w 2022 roku
138 655,95 PLN
2022-11-09 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki w 2022 r. (6 lokali).
221 660,83 PLN
2022-10-28 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (6 lokali)
24 834 763,00 PLN
2022-10-18 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2022 r. na terenie TZOM Ogrodowa - zamówienie na roboty podobne.
83 997,53 PLN
2022-10-13 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Usługi

Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach TZOM Nowolipki.
175 368,12 PLN
2022-09-28 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - TZOM Ogrodowa w 2022 roku.
341 865,42 PLN
2022-08-22 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
177 474,51 PLN
2022-07-01 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Ogrodowa w 2022 roku.
259 335,65 PLN
2022-06-27 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (4 lokale).
92 828,86 PLN
2022-06-21 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (3 lokale - Anielewicza 45 lok. 14, Dzielna 15 lok. 44, Dzielna 17 lok. 5)
81 776,74 PLN
2022-06-15 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów (3 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2022 roku.
138 175,45 PLN
2022-05-10 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.
211 093,48 PLN
2022-05-02 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali).
102 100,99 PLN
2022-04-29 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola na terenie TZOM Nowolipki (4 lok.).
56 999,39 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 27 739 501,01 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-10 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

remont pustostanów lok. mieszk. na terenie TZOM Koło (6 lokali - Obozowa 69 m. 38, Obozowa 63/65 m. 32, Bielskiego 2 m. 89, Olbrachta 7 m. 21, Ożarowska 77 m. 50, Batalionu AK Zośka 4A m. 16),
179 672,81 PLN
2021-12-09 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów TZOM Koło w 2021 r. (4 lokale - Pustola 12 m. 14, Deotymy 15/17 m. 2, Obozowa 83 m. 36, Deotymy 7/9 m. 33)
120 730,83 PLN
2021-12-09 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w bud. i lok. mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2022 roku na terenie TZOM Ogrodowa
559 979,71 PLN
2021-12-09 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach na terenie TZOM Nowolipki.
399 990,06 PLN
2021-12-07 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie TZOM Nowolipki (5 lokali - ul. Anielewicza 45m199, Anielewicza 45m89, Młynarska 27m2, Okopowa 23m19, Żytnia 55m29)
137 784,48 PLN
2021-12-03 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (3 lok. - Miła 27 m. 62, Niska 27 m. 47, Nowolipie 21 m. 17), w Warszawie.
90 613,75 PLN
2021-11-22 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lok. mieszk. na terenie TZOM Koło (5 lokali: ul. Elekcyjna 33 m 40, ul. Grabowska 6 m 15, ul. Batalionu AK Parasol 12 m 48, ul. Batalionu AK Zośka 4A m 10, ul. Ciołka 26 m 81)
156 140,98 PLN
2021-11-19 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych TZOM Koło w 2021 r. (5 lokali - Batalionu AK Parasol 6m33, Monte Cassino 11m27, Deotymy 11/13m83, Raszei 1/3m58, Brożka 2Bm9).
170 564,62 PLN
2021-11-10 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych - ZGN Wola TZOM Nowolipki: ul. Karolkowa 63 m. 23, ul. Leonarda 14 m. 6, ul. Młynarska 37 m. 14, ul. Nowolipie 29 m. 14.
96 694,83 PLN
2021-11-05 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Tyszkiewicza 10 w Warszawie.
133 563,03 PLN
2021-07-20 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (8 lokali).
197 148,89 PLN
2021-07-20 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową instalacji grzewczej na bazie kotłów dwufunkcyjnych w lokalach 1 i 2 przy ul. Dobrogniewa 2/4
80 077,36 PLN
2021-06-23 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (10 lokali)
254 367,00 PLN
2021-06-23 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (9 lokali).
218 745,15 PLN
2021-05-13 Warszawa

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (10 lokali).
279 899,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 3 075 973,49 zł.

Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-06-02 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki - (4 lokale).
50 380,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 50 380,00 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-09-27 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (18 szt.).
432 551,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 432 551,88 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-22 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remont klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznej na podstawie projektu budowlanego, montaż instalacji domofonowej i orurowanie instalacji niskoprądowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 oraz remont podwórka z wykonaniem odwodnienia.
520 546,03 PLN
2017-06-22 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2017 roku
388 630,61 PLN
2017-06-13 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2017 r. - Administracja Koło,
370 151,95 PLN
2017-05-17 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2017 roku.
145 944,82 PLN
2017-05-09 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Usługi

usługi w zakresie konserwacji oraz wykonywania koniecznych napraw grawitacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych, systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż., detekcji gazu oraz konserwacji i napraw wrót garażowych, bram przesuwnych, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych, szlabanów elektrycznych i urządzeń automatyki sterującej w obiektach będących w 100% własnością m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
53 261,71 PLN
2017-04-21 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remonty pustostanów lokali mieszkalnych, socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
375 065,41 PLN
2017-04-07 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz pomieszczenia archiwum wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną w Administracji Koło ul. Ciołka 33. Realizacja zaleceń BHP.
51 681,84 PLN
2017-01-11 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2017 roku.
350 045,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 2 255 327,67 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-19 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Usługi

remont podłoża w lokalu użytkowym wraz z wykonaniem zasilających linii elektrycznych przy ul. Wolskiej 66.
19 328,97 PLN
2016-10-19 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Usługi

wymiana stropów nad piwnicami w lokalach 40, 57 i w magazynie wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap III oraz wykonanie opaski betonowej od strony ul. Wroniej z naprawą fragmentu elewacji na parterze.
197 214,47 PLN
2016-10-11 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Usługi

remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy- administracja Ogrodowa
180 428,67 PLN
2016-07-19 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont trzech klatek schodowych z wymianą drzwi wejściowych, uporządkowanie instalacji oświetleniowej i domofonowej, naprawę posadzki z płytek i schodów zewnętrznych w drugim prześwicie bramowym, naprawę fragmentów elewacji w pierwszym prześwicie bramowymi i od strony ul. Wroniej w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 55 w Warszawie oraz połączenie lokali mieszkalnych nr 32 i 32a wraz z ich remontem.
261 353,57 PLN
2016-07-18 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont klatek schodowych, wykonanie orurowania i uporządkowanie instalacji słaboprądowych, montaż instalacji domofonowej, wymianę instalacji elektrycznej na podstawie projektu budowlanego w budynku przy ul. Ogrodowej 67 w Warszawie oraz wykonanie odwodnienia i remont podwórka.
625 531,44 PLN
2016-06-24 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Rozdzielenie lokalu mieszkalnego nr 9 na dwa wraz z wykonaniem koniecznego remontu w budynku przy ul. Miedzianej 3 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
86 763,51 PLN
2016-06-15 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Roboty budowlane

wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa.
328 393,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ELTBUD Władysław Wyszyński najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 699 014,62 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie