eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

Dane wykonawcy:

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
Rubież 46
61-612 Poznań
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2012Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2

Łączna wartość
wygranych przetargów

192 000 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE zamówień to 192 000,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Województwo Mazowieckie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 97 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie przetargu, którego przedmiotem było Przygotowanie raportu otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 - 2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 95 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Przetarg ogłoszony był przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o..


Liczba udzielonych firmie STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2012 1 95 000,00 PLN 1
2010 1 97 000,00 PLN 1
RAZEM: 2 192 000,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (2 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 192 000,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi doradcze w zakresie badań, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkoleniowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (1 przetarg na łączną kwotę 97 000,00 zł). Kraków (1 przetarg na łączną kwotę 95 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-03-14 Kraków

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności
95 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 95 000,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-25 Warszawa

Województwo Mazowieckie
Usługi

Przygotowanie raportu otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 - 2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
97 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 97 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.