eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › EKO-DBAJ SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

EKO-DBAJ SP. Z O.O.
Gajówka 1
63-200 Cielcza
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie EKO-DBAJ SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

55

Łączna wartość
wygranych przetargów

59 351 461 zł

Liczba zamawiających

15

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma EKO-DBAJ SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie EKO-DBAJ SP. Z O.O. zamówień to 59 351 461,16 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Jarocin.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 13 896 540,00 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE przetargu, którego przedmiotem było Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Błonie.) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 80,28 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy i miasta Jarocin Przetarg ogłoszony był przez Gmina Jarocin.


Liczba udzielonych firmie EKO-DBAJ SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy EKO-DBAJ SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 7 24 835 055,16 PLN 5
2022 5 29 257 247,40 PLN 4
2021 2 733 302,17 PLN 1
2015 1 163 150,00 PLN 1
2014 3 98 016,68 PLN 2
2013 9 609 629,71 PLN 4
2012 8 878 350,42 PLN 3
2011 4 1 034 800,00 PLN 1
2010 5 1 346 515,70 PLN 2
2009 8 388 410,80 PLN 1
2008 3 6 983,12 PLN 1
RAZEM: 55 59 351 461,16 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (34 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 3 957 372,51 zł). Przetargi, w których wygrywa firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Usługi sprzątania i zamiatania ulic, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie zagospodarowania terenuPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Jarocin (31 przetargów na łączną kwotę 4 018 679,04 zł). Jaraczewo (8 przetargów na łączną kwotę 16 597 269,00 zł). Ostrów Wielkopolski (4 przetargi na łączną kwotę 237 760,48 zł). Kościan (2 przetargi na łączną kwotę 23 754,31 zł). Ostrowite (2 przetargi na łączną kwotę 733 302,17 zł).

Lista przetargów, w których firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-29 Jaraczewo

GMINA JARACZEWO
Roboty budowlane

Naprawa przepompowni ścieków w miejscowości Góra w związku z awarią
339 480,00 PLN
2023-09-08 Damasławek

Gmina Damasławek
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku - ETAP 1
7 747 155,00 PLN
2023-05-24 Witaszyczki

Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie
Usługi

Prowadzenie eksploatacji podczyszczalni ścieków
634 200,00 PLN
2023-04-13 Gołuchów

Gmina Gołuchów
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie - etap I
8 912 580,00 PLN
  Jaraczewo

GMINA JARACZEWO
Roboty budowlane

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze
5 910 150,00 PLN
2023-04-06   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze - część 2 2 902 800,00 PLN
2023-04-06   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze - część 1 3 007 350,00 PLN
2023-02-02 Strzałkowo

GMINA STRZAŁKOWO
Roboty budowlane

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo
1 291 490,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 24 835 055,16 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-10-04 Sulmierzyce

GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE
Roboty budowlane

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Błonie.) w systemie zaprojektuj i wybuduj
13 896 540,00 PLN
2022-06-15 Słupca

GMINA SŁUPCA
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj
4 760 100,00 PLN
  Jaraczewo

GMINA JARACZEWO
Roboty budowlane

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku
10 307 400,00 PLN
2022-06-07   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku - część 2 3 056 550,00 PLN
2022-06-07   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku - część 1 7 250 850,00 PLN
2022-01-03 Witaszyczki

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Roboty budowlane

Budowa instalacji hydrantowej - etap I na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
293 207,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 29 257 247,40 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-06-07 Ostrowite

GMINA OSTROWITE
Roboty budowlane

"Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19" - część 2
671 580,00 PLN
2021-05-17 Ostrowite

GMINA OSTROWITE
Roboty budowlane

"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19" - część 2
61 722,17 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 733 302,17 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-20 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy i miasta Jarocin
163 150,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 163 150,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-02-21 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin
34 910,00 PLN
2014-02-19 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego, rowów przydrożnych oraz ścieżek rowerowych
46 700,00 PLN
2014-02-07 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Zbiornik wodny Roszków - obiekt nr 901/3
16 406,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 98 016,68 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-19 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy i miasta Jarocin
132,14 PLN
2013-10-30 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Roboty budowlane

Zabudowa wyrw na cieku Lutynia w km 21+600-21+620, 24+900-24+913, 26+700-26+715, 42+400-42+700 w roku 2013-Inspektorat Jarocin ob. nr 52
149 527,90 PLN
2013-04-15 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Jarocin
97 524,00 PLN
  Kościan

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie
Usługi

Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich o szer. 0,75 m od krawędzi jezdni oraz oczyszczanie wysepek i chodników na cełej ich szerokości na terenie działania RDW Kościan w 2013 roku
23 754,31 PLN
2013-03-15   Część I 15 839,33 PLN
2013-03-15   Część II 7 914,98 PLN
2013-03-06 Swarzędz

Gmina Swarzędz
Usługi

Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz
205 423,60 PLN
2013-02-13 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych - budowle piętrzące na terenie pow. jarocińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego ob. nr 901/3
22 734,76 PLN
2013-02-01 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Urtzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
110 400,00 PLN
2013-01-25 Jarocin

Gmina Jarocin
Roboty budowlane

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin
133,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 609 629,71 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-20 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Roboty budowlane

Konserwacja cieków naturalnych w 2012 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 34 Kanał Ulgi II
49 091,14 PLN
2012-10-25 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy i miasta Jarocin
80,28 PLN
  Jaraczewo

Urząd Gminy Jaraczewo
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla zadańZadanie 1Utwardzenie terenu przy świetlicy w Strzyżewku Zadanie 2Utwardzenie terenu przy świetlicy w Suchorzewku Zadanie 3Utwardzenie terenu przy świetlicy w Zalesiu Zadanie 4Utwardzenie terenu przy świetlicy w Brzostowie Zadanie 5Utwardzenie terenu przy świetlicy w Wojciechowie Zadanie 6Budowa chodnika w ulicy Łąkowej w Noskowie Zadanie 7:Budowa chodnika w ulicy Strzyżewskiej w Rusku
40 239,00 PLN
2012-07-09   Utwardzenie terenu przy świetlicy w Zalesiu 17 337,29 PLN
2012-07-09   Utwardzenie terenu przy świetlicy w Suchorzewku 11 573,82 PLN
2012-07-09   Utwardzenie terenu przy świetlicy w Strzyżewku 11 327,89 PLN
2012-05-08 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin oraz naprawa (wymiana) przepustów drogowych
499 000,00 PLN
2012-05-08 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego oraz rowów przydrożnych
245 000,00 PLN
2012-04-30 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin
44 940,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 878 350,42 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-23 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin
159 600,00 PLN
2011-12-23 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
169 200,00 PLN
2011-05-18 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego i rowów przydrożnych
216 000,00 PLN
2011-05-09 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin oraz naprawa (wymiana) przepustów drogowych
490 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 034 800,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-31 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Jarocin
12 500,00 PLN
2010-12-31 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
165 600,00 PLN
2010-11-17 Jarocin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
Roboty budowlane

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Poznańskiej w Jarocinie
867 966,50 PLN
2010-05-07 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego oraz rowów przydrożnych
300 000,00 PLN
2010-05-07 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin
449,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 346 515,70 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-31 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie parku miejskiego w Jarocinie
10 000,00 PLN
2009-12-29 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Jarocin
9 426,23 PLN
2009-08-07 Jarocin

Gmina Jarocin
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej ul. 700 - lecia w Jarocinie
95 726,38 PLN
2009-05-22 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin
470,66 PLN
2009-05-21 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego oraz rowów przydrożnych
244 000,00 PLN
2009-04-06 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin
8 032,79 PLN
2009-01-02 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzmanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin
9 951,00 PLN
2009-01-02 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
10 803,74 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 388 410,80 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-05-26 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie poboczy pasa drogowego oraz rowów przydrożnych
401,81 PLN
2008-05-19 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin
6 131,15 PLN
2008-05-16 Jarocin

Gmina Jarocin
Usługi

Utrzymanie kanalizacji deszczowej.
450,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EKO-DBAJ SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 6 983,12 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie