eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK
Ks. Stanisława Kędronia 5
33-111 Koszyce Wielkie
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

11

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 186 564 zł

Liczba zamawiających

5

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK zamówień to 1 186 564,45 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 202 519,50 PLN w ramach ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 r." - część 4.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 19 747,20 PLN. Przedmiot tego zamówienia to "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 r." - część 3 Przetarg ogłoszony był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 2 265 398,50 PLN 1
2023 4 319 046,70 PLN 1
2022 2 242 530,17 PLN 1
2013 1 151 950,00 PLN 1
2010 2 207 639,08 PLN 2
RAZEM: 11 1 186 564,45 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (11 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 186 564,45 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Elementy włazów, Rury, Produkty betonowe, Pokrywy włazów, Płyty chodnikowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Tarnów (9 przetargów na łączną kwotę 978 925,37 zł). Żabno (1 przetarg na łączną kwotę 174 793,02 zł). Głogów Małopolski (1 przetarg na łączną kwotę 32 846,06 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

"Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w 2024 r."
265 398,50 PLN
2024-02-16   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w 2024 r." - część 3 100 498,50 PLN
2024-02-16   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w 2024 r." - część 4 164 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 265 398,50 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

"Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w II połowie 2023 r."
275 588,50 PLN
2023-07-03   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w II połowie 2023 r." - część 4 169 780,00 PLN
2023-07-03   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w II połowie 2023 r." - część 3 105 808,50 PLN
  Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

"Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 r."
43 458,20 PLN
2023-02-09   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 r." - część 3 19 747,20 PLN
2023-02-09   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w I połowie 2023 r." - część 4 23 711,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 319 046,70 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Tarnów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dostawy

"Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 r."
242 530,17 PLN
2022-01-11   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 r." - część 4 202 519,50 PLN
2022-01-11   "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 r." - część 3 40 010,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 242 530,17 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-03-18 Tarnów

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
Dostawy

żeliwne wpusty, włazy, pokrywy oraz pierścienie dystansowe i wyrównawcze
151 950,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 151 950,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-07 Głogów Małopolski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dostawy

Dostawa 1 sz. przepompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej Rudna Mała - Szeligówki wraz z rozruchem
32 846,06 PLN
2010-09-07 Żabno

Urząd Miejski w Żabnie
Dostawy

sprzętu i urządzeń w celu usunięcia skutków powodzi na sieciach kanalizacyjnych - Gmina Żabno
174 793,02 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "INSTALBUD-SZEPIELAK" EUGENIUSZ SZEPIELAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 207 639,08 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie