eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dane wykonawcy:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Szaserów 128
04-141 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

19

Łączna wartość
wygranych przetargów

4 853 529 zł

Liczba zamawiających

5

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY zamówień to 4 853 529,30 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 164 804,30 PLN w ramach ogłoszonego przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy przetargu, którego przedmiotem było ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INNYCH JEDO INSTYTUCJI. - część 1.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 300,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Kierownik Administracyjny Przetarg ogłoszony był przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.


Liczba udzielonych firmie WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 182 185,00 PLN 1
2023 4 2 132 862,30 PLN 3
2022 3 901 687,00 PLN 1
2021 1 25 600,00 PLN 1
2012 1 77 280,00 PLN 1
2010 2 677 854,00 PLN 1
2009 2 513 161,00 PLN 1
2008 3 342 900,00 PLN 2
RAZEM: 19 4 853 529,30 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (19 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 853 529,30 zł). Przetargi, w których wygrywa firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi edukacji medycznej, Usługi medyczne i podobne, Medyczne usługi szpitalne, Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo technicznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (11 przetargów na łączną kwotę 2 450 525,30 zł). Zegrze (8 przetargów na łączną kwotę 2 403 004,00 zł).

Lista przetargów, w których firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-08 Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

Świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych dla żołnierzy i pracowników RON 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu
3 120,00 PLN
  Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

Świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych dla żołnierzy i pracowników RON Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.
179 065,00 PLN
2024-02-02   Świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych dla żołnierzy i pracowników RON Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. - część 2 109 325,00 PLN
2024-02-02   Świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych dla żołnierzy i pracowników RON Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. - część 1 69 740,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 182 185,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-11 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Usługi

Organizacja zajęć klinicznych dla studentów AWF kierunku fizjoterapia: - fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
42 000,00 PLN
2023-03-31 Warszawa

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Usługi

Badanie osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dla KPP Legionowo
771 730,30 PLN
  Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INNYCH JEDO INSTYTUCJI.
1 319 132,00 PLN
2023-03-10   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INNYCH JEDO INSTYTUCJI. - część 2 154 327,70 PLN
2023-03-10   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INNYCH JEDO INSTYTUCJI. - część 1 1 164 804,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 132 862,30 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Zegrze

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
901 687,00 PLN
2022-02-22   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO - część 2 233 668,00 PLN
2022-02-22   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO - część 4 5 659,00 PLN
2022-02-22   ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA CELÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO - część 1 662 360,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 901 687,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-10-20 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Usługi

Organizacja zajęć klinicznych na kierunku fizjoterapia w tym umożliwienie badań naukowych (prace dyplomowe i magisterskie) w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023
25 600,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 25 600,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-22 Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Usługi

Placówka prowadząca zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach nauczania fizjoterapii z zakresu ortopedii i traumatologii, kardiochirurgii oraz umożliwiająca prowadzenie badań naukowych
77 280,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 77 280,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-01-29 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzaniu obowiązkowych lub zalecanych kursów specjalizacyjnych lub doskonalących współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Wojskowy Instytut Medyczny w
130 828,00 PLN
2010-01-02 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzaniu kursów specjalizacyjnych lub doskonalących przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w 2010 r. (nr sprawy ZP-1870/09)
547 026,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 677 854,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-02-27 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów specjalizacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w 2009r (nr sprawy ZP-189/09)
52 675,00 PLN
2009-01-02 Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów specjalizacyjnych i doskonalących przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w 2009r. (nr sprawy ZP-1636/08)
460 486,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 513 161,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-11 Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Usługi

WYKONANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA POTRZEB INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU PRZEZ OKRES 1 ROKU
332 100,00 PLN
  Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów specjalizacyjnych przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w 2008r.
10 800,00 PLN
2008-10-10   Kierownik Administracyjny 300,00 PLN
2008-10-10   Instytut (łącznie z wykładowcami) 10 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 342 900,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie