eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca
OGŁOSZENIE Z DNIA 2024-06-27


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: LUBUSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Adres: JEDNOŚCI 22B, 65-018 ZIELONA GÓRA
Województwo: lubuskie

Telefon: 601901048


Osoba upoważniona do kontaktów:
Angelika Wojtaszek
Telefon: 601901048
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
KURS FRYZJERSKI

Miasto: GORZÓW WIELKOPOLSKI

Województwo: lubuskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg ograniczony

Termin składania ofert: 2024-07-11


TREŚĆ PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27/06/2024 - KURSY#7/2024

 

 

Lubuski Oddział Okręgowy Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Jedności 22b, 65- 018 Zielona Góra, Polska, NIP: 929-011-39-28 ,działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ KURSU FRYZJERSKIEGO

Dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża działalności statutowej. Niniejsze

Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,

poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony

został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

 

 

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 11 lipca 2024 r. o godz.

12:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi

przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

 oraz z Załącznikami:

 

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej:

angelika.wojtaszek@pck.pl. Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie

zachęcamy do składania ofertZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.