eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego - przetargiZespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-12
2021-10-20
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: "Mój zawód - moja przyszłość", Część I - Kierownik projektu, Część II - Asystent kierownika projektu
2020-08-21
2020-08-31
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członków zespołu w ramach realizacji projektu pn.: "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część I Specjalista ds. księgowo - administracyjnych, Część II Specjalista ds. zamówień publicznych, Część III Asystent ds. rekrutacji, Część IV Lider współpracy z przedsiębiorcami
2020-08-05
2020-08-14
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: "Mój zawód - moja przyszłość" Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część I Kierownik projektu Część II Asystent kierownika projektu
2018-07-04
2018-07-13
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - Dostawa elektronarzędzi
2018-06-04
2018-06-12
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2018-05-18
2018-05-28
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2018-05-09
2018-05-17
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2018-01-26
2018-02-05
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2017-11-23
2017-12-01
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2017-09-27
2017-10-12
Gorlice Roboty budowlane Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w związku z realizacją projektu "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ETAP II - Adaptacja warsztatów szkolnych w trybie zaprojektuj i wykonaj
2017-09-05
2017-09-20
Gorlice Roboty budowlane Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w związku z realizacją projektu "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ETAP I - Prace adaptacyjno dostosowawcze pięciu pracowni w zawodach budowlanych
2017-08-18
2017-09-04
Gorlice Roboty budowlane Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w związku z realizacją projektu "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ETAP I - Prace adaptacyjno dostosowawcze pięciu pracowni w zawodach budowlanych
2017-07-27
2017-08-16
Gorlice Roboty budowlane Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w związku z realizacją projektu "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ETAP I - Prace adaptacyjno dostosowawcze pięciu pracowni w zawodach budowlanych
2015-12-01
2015-12-08
Gorlice dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki
2015-09-11
2015-09-18
Gorlice dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki
2014-12-09
2014-12-16
Gorlice dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki
2014-12-08
2014-12-16
Gorlice dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Sukcesywna dostawa produktów spożywczych, napoi oraz artykułów cateringowych jednorazowych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach-Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach w związku z realizacją projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/
2014-10-17
2014-10-24
Gorlice usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Organizacja i przeprowadzenie stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-10-14
2014-10-24
Gorlice usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlicki/
2014-09-08
2014-09-16
Gorlice usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji oraz spotkań oraganizowanych w ramach realizacji projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-30
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członków zespołu w ramach realizacji projektu pn."Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część I Specjalista ds. księgowo - administracyjnych, Część II Specjalista ds. zamówień publicznych, Część III Asystent ds. rekrutacji, Część IV Lider współpracy z przedsiębiorcami
2020-09-01
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn."Mój zawód - moja przyszłość" Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część I Kierownik projektu Część II Asystent kierownika projektu
2018-08-08
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu "Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - Dostawa elektronarzędzi
2018-06-11
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn."Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2018-02-21
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn."Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2018-01-02
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu pn."Mój Zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
2017-10-20
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w związku z realizacją projektu "Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ETAP II - Adaptacja warsztatów szkolnych w trybie zaprojektuj i wykonaj
2016-01-15
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki
2015-10-08
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki
2015-01-13
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki.
2014-12-23
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Sukcesywna dostawa produktów spożywczych, napoi oraz artykułów cateringowych jednorazowych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach-Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach w związku z realizacją projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/
2014-11-18
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlicki
2014-11-10
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Organizacja i przeprowadzenie stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-09-24
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji oraz spotkań organizowanych w ramach realizacji projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/.
2014-09-24
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach - Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach na potrzeby realizacji projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/
2014-09-24
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Sukcesywna dostawa produktów spożywczych, napoi oraz artykułów cateringowych jednorazowych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach-Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach w związku z realizacją projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/
2014-07-11
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego artykułów spożywczych z podziałem na VIII pakietówPAKIET I - mięso i wędliny wieprzowe, PAKIET II - mięso i wędliny drobiowe, PAKIET III - warzywa i owoce świeże, PAKIET IV - pozostałe artykuły spożywcze, PAKIET V - mleko i przetwory mleczne, PAKIET VI - pieczywo, PAKIET VII - jaja konsumpcyjne, PAKIET VIII - ryby i mrożonki.
2014-06-26
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014-06-26
brak danych
Gorlice Usługi Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014-01-17
brak danych
Gorlice Dostawy Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego Systematyczna dostawa do Zamawiającego pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.